Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

PLK: Wsparcie dla Gruzji w tworzeniu nowoczesnej kolei

PLK w ramach finansowanego przez UE projektu twinningowego „Wsparcie zbliżania gruzińskich ram prawnych i instytucjonalnych do unijnego dorobku prawnego w zakresie transportu kolejowego”, współpracują z przedstawicielami gruzińskiego transportu kolejowego.

 

Zdjęcie: Iwona Księżopolska, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl
Zdjęcie: Iwona Księżopolska, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl

Delegacja gruzińskiego Ministerstwa Ekonomii i Zrównoważonego Rozwoju oraz Kolei Gruzińskich gościła w siedzibie Centrali PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie. Wizyta odbyła się w ramach realizowanego przez polskie Ministerstwo Infrastruktury, a finansowanego przez Unię Europejską, projektu twinningowego pn. „Wsparcie dla zbliżenia gruzińskich ram prawnych i instytucjonalnych do unijnego dorobku prawnego w zakresie transportu kolejowego”.

Było to już drugie spotkanie w ramach projektu twinningowego, którego celem jest unowocześnienie gruzińskiego ustawodawstwa w obszarze transportu kolejowego. PLK SA były zaangażowane w realizację poszczególnych misji twinningowych, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z zakresu działalności zarządcy infrastruktury kolejowej. Dotychczasowe rozmowy dotyczyły m.in. struktury i umiejscowienia spółki na rynku, wymogów legislacyjnych, jakim podlega zarządca infrastruktury kolejowej, współpracy z przewoźnikami oraz bezpieczeństwa kolejowego.

Eksperci PLK SA dzielili się z partnerami z Gruzji doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie wdrażania przepisów unijnych oraz współpracy z unijnymi organami legislacyjnymi. Polski zarządca infrastruktury przedstawił także korzyści z przynależności do organizacji międzynarodowych.

Strona gruzińska zainteresowana była m.in. funkcjonowaniem Kolejowych Korytarzy Towarowych, sposobem lobbowania przez PLK na rzecz korzystniejszych rozwiązań legislacyjnych czy zakresem wdrażania TSI – Technicznych specyfikacji interoperacyjności określanych i ogłaszanych przez Komisję Europejską.

Źródło: tekst PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI