Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

PLK wypłaca należności podwykonawcom Astaldi

Polskie Linie Kolejowe wypłaciły 8 października, kolejne ok. 5 mln zł należności dla trzech kolejnych podwykonawców firmy Astaldi S.p.A. na linii kolejowej nr 7 Dęblin – Lublin.

PLK nie pozostawiły bez wsparcia podwykonawców Astaldi S.p.A., którzy nie otrzymali należności za wykonaną pracę. Spółka podjęła nadzwyczajne działania względem regulowania należności dla podwykonawców. Określono najszybszy i zgodny z prawem sposób procedowania dokumentów, który pozwoli podwykonawcom uzyskać należności wynikające ze zobowiązań Astaldi S.p.A.

4 października należności w wysokości 14 mln zł otrzymało 5 firm. 2 października były wypłaty dla podwykonawców w Lesznie. W piątek również wypłacono 0,5 mln zł podwykonawcom na linii poznańskiej. PLK na rzecz podwykonawców Astaldi S.p.A. wypłaciły już ok. 22 mln zł.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 2 października wezwały Astaldi S.p.A wraz z konsorcjantami, do podjęcia prac na kontraktach tj. linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Lublin w km 107.283 – 175,850 LOT C oraz linii Poznań – Wrocław „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Leszno”.

W związku z niepodjęciem przez Astaldi S.p.A. i konsorcjantów prac na obu kontraktach, PKP  Polskie Linie Kolejowe S.A. 5 października złożyły oświadczenia o odstąpieniu od obu umów z winy Konsorcjantów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. analizują najskuteczniejsze warunki do szybkiej kontynuacji prac objętych powyżej opisanymi kontraktami.

Autor: Magdalena Janus, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI