REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Po 30 latach pociągi wrócą do Lubska

Po blisko 30 latach pociągiem dojedziemy do Lubska. PLK podpisały umowę z wykonawcą na przygotowanie dokumentacji projektowej i realizację prac budowlanych na odcinku Lubsko – Bieniów. Wartość inwestycji to ok. 46,1 mln zł netto.

Zdjęcie: Radosław Śledziński, www.plk-sa.pl

Dzięki podpisanej umowie na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych między Bieniowem a Lubskiem (linia kolejowa nr 275 Wrocław Muchobór – Gubinek) pociągi, po blisko 30 latach, ponownie dojadą m.in. do Lubska i Jasienia.

Inwestycja zwiększy dostęp do kolei – ok. 25 tys. mieszkańców województwa lubuskiego, z miejscowości położonych wzdłuż trasy kolejowej, znów zyska dogodną możliwość podróży koleją. Prace na ok. 18 km odcinku linii kolejowej nr 275 pozwolą na uruchomienie przejazdów pociągów spalinowych z prędkością co najmniej 80 km/h. Dzięki planowanej budowie tzw. „mijanki” w Letnicy, trasa zostanie włączona w linię Zielona Góra Główna – Żary (nr 370), co pozwoli na zwiększenie przepustowości i sprawny dojazd koleją z Lubska do Zielonej Góry w szacowanym czasie ok. 70 min.

Dobrą obsługę podróżnych zapewnią odpowiednio przygotowane perony w Lubsku (Lubsko Karaś, Lubsko, Lubsko Wschodnie), Budziechowie, Jasieniu, Bieszkowie, Biedrzychowicach Dolnych oraz stacji Bieniów. Perony, przystosowane także do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się, zostaną wyposażone m.in. w wiaty, ławki i czytelne oznakowanie. Na antypoślizgowej nawierzchni będą pomocne osobom niewidomym ścieżki naprowadzające.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczą na projekt „Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów – Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków” ok. 46,1 mln zł netto. Prace projektowe i budowlane wykona LWZ Sp. z o.o. Zakończenie inwestycji przewidywane jest obecnie w 2028 r.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA