REKLAMA
Kolej Wiadomości
3 Minuty czytania

Pociągi towarowe jadą po nowych torach do portów w Gdańsku i Gdyni

Ładunki jadą koleją do portów morskich w Trójmieście po nowych zelektryfikowanych torach. Inwestycja PLK zwiększa dostęp kolejowy do nabrzeży w Gdańsku i Gdyni.

 
Zdjęcie: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl
Zdjęcie: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl
Zasadnicze prace w obrębie stacji Gdańsk Zaspa Towarowa zostały zakończone. Pociągi jeżdżą już po przebudowanych torach wraz z nową siecią trakcyjną na stacji oraz na liniach 227 i 249 Gdańsk Główny – Gdańsk Zaspa Towarowa. Na wysokości przystanku Gdańsk Stadion Expo zakończono prace związane z wykonaniem nawierzchni bezpodsypkowej w obrębie placu wystawowego. Uzyskana powierzchnia wystawowa zajmuje około 6 tys. m. kw. Wymienione zostały tory na stacji Gdańsk Wiślany oraz na linii Gdańsk Zaspa Towarowa – Gdańsk Wiślany (LK 722). Łącznie wykonawca zabudował już wszystkie 70 rozjazdów oraz ponad 22 km torów.

Kolejne nowe tory do Portu Północnego


Na stacji Gdańsk Port Północny pociągi towarowe korzystają z 32 nowych torów o łącznej długości 28 km wraz z 95 rozjazdami. Nowa sieć trakcyjna zapewnia sprawny i ekologiczny transport, który wpisuje się w unijna politykę ochrony klimatu. Na stacji przygotowywany jest teren pod zabudowę kolejnej grupy torów. Na linii nr 965 Gdańsk Kanał Kaszubski – Gdańsk Port Północny, w rejonie skrzyżowania ulic Kujawskiej i Chemików, przebudowane zostały nawierzchnie przejazdów kolejowo-drogowych oraz tory i rozjazdy w kierunku nabrzeży Basenu Górniczego.

Gotowe są podpory wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ku Ujściu. Zabudowana została konstrukcja stalowa i zabetonowano ustrój nośny obiektu. Budowane są nasypy i drogi dojazdowe do wiaduktu. Powstaje nowa kanalizacja deszczowa oraz przebudowywane są sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe i wodno-kanalizacyjne. Wiadukt zastąpi przejazd kolejowo-drogowy między stacjami Gdańsk Kanał Kaszubski – Gdańsk Port Północny. Długość obiektu wyniesie ponad 100 metrów, a szerokość 8 metrów. Będzie mieć dwa pasy ruchu i chodnik. Bezkolizyjne skrzyżowanie poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym oraz usprawni komunikację w tej części miasta. Realizacja zadania zapewni także sprawny dojazd pociągów i samochodów do gdańskiego portu. W ramach prac powstanie nowy węzeł komunikacyjny, zbudowanych zostanie około 1,3 km dróg dojazdowych do wiaduktu.

Stały dostęp pociągów do nabrzeży zapewniony


W ramach projektu poprawy kolejowego dostępu do portu w Gdyni układane są nowe tory, zabudowywane rozjazdy oraz montowane elementy sieci trakcyjnej. Dotąd zabudowano ok. 30 km torów oraz 43 rozjazdy. Pociągi jeżdżą już po 8 km nowych torów z 25 rozjazdami. W torach i rozjazdach uzupełniany jest tłuczeń, specjalistyczne maszyny regulują i stabilizują nawierzchnię. Tymczasowe połączenia między torami umożliwiające płynne prowadzenie prac przy utrzymaniu stałego dostępu pociągów do torów na terenie portu. Na stacji Gdynia Port gotowa jest sieć ciepłownicza, przebudowywana jest sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Gotowych jest 8 podziemnych zbiorników retencyjnych, kolejne dwa są w budowie.

W nowo wybudowanych budynkach Lokalnego Centrum Sterowania, dwóch nastawni i Cargo prowadzone są roboty wykończeniowe, montowane są instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Dwa nowe wiadukty kolejowe usprawnią przejazd do portu. Na pierwszym z nich, na którym ułożone zostaną cztery tory, betonowane są ściany oporowe oraz wykonywane zbrojenia i betonowanie kolejnych części konstrukcji obiektu. Na drugim, dłuższym – na którym będzie jeden tor, a pod nim aż siedem – powstaje konstrukcja przyczółków i podpór. Remontowany jest most nad rzeką Chylonką.

Sprawny i bezpieczny przewóz towarów


Efektem realizacji projektów pn. „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk” oraz „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” będzie przewóz większej ilości towarów. Do nabrzeży będą mogły dojechać dłuższe pociągi z towarami – nawet 750-metrowe cięższe składy o nacisku 221 kN na oś. Poprawi to konkurencyjność oferty transportu kolejowego wobec drogowego. Dzięki nowym urządzeniom sterowania ruchem przewóz ładunków będzie sprawniejszy i bezpieczniejszy. Wartość prac to ponad 2,6 mld zł netto. Prawie 40 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie unijne ze środków instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”. Zakończenie wszystkich prac w Gdańsku zaplanowane jest do końca 2021 r., a w Gdyni do końca sierpnia 2022 r.

Źródło: tekst PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA