REKLAMA
Kolej Wiadomości
3 Minuty czytania

Pociągi wróciły na linię Lewki – Hajnówka

Po 25 latach pociągi pasażerskie wróciły na linię kolejową nr 52 Lewki – Hajnówka. Wartość inwestycji PKP PLK to ponad 88 mln zł. Inwestycja została zrealizowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

 
Efektem inwestycji są wygodniejsze i szybsze podróże z Hajnówki do Białegostoku. Pasażerowie od stycznia mogą podróżować pociągami w relacjach: Białystok – Bielsk Podlaski – Lewki –Hajnówka, Bielsk Podlaski – Lewki – Hajnówka. Czas przejazdu najszybszego pociągu Białystok – Hajnówka to 80 min, natomiast Bielsk Podlaski – Hajnówka to 31 min.

– Krajowy program Kolejowy pozwala na równomierny rozwój połączeń kolejowych w całej Polsce. Wykorzystujemy m.in. środki Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, by zwiększyć możliwości podróży i dostępność komunikacyjną mieszkańców województwa podlaskiego. Po 25 latach pociągiem będziemy podróżować na trasie Lewki – Hajnówka. Konsekwentnie budujemy kolej bezpieczną, komfortową i przewidywalną –
powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Nowe połączenia to dostęp do kolei w pięciu lokalizacjach: Mikłaszach, Orlance, Morzu, Starym Berezowie i Chytrej. Będą lepsze codzienne dojazdy do szkoły i pracy oraz łatwiejszy dojazd w atrakcyjny dla turystów rejon Puszczy Białowieskiej. Linia z Bielska Podlaskiego przez Lewki do Hajnówki usprawni również transport towarów do przejścia granicznego w Siemianówce.

Większy dostęp do kolei


– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększają dostęp do kolei równomiernie w całym kraju, w dużych miastach i małych miejscowościach. Na linii z Lewek do Hajnówki przywracamy możliwość podróży koleją po 25 latach. Wykorzystaliśmy efektywnie środki unijnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia –
powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na trasie z Lewek do Hajnówki zbudowano nowy przystanek w Mikłaszach, a w Lewkach, Orlance, Morzu, Starym Berezowie i Chytrej nieczynne dotąd przystanki zostały przebudowane i będą dostępne dla wszystkich podróżnych. Zainstalowano nowe wiaty, oznakowania i gabloty informacyjne, a także stojaki na rowery. Wszystkie perony są wyższe, co ułatwi wsiadanie do pociągów, a dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zbudowano pochylnie. Na całej długości 27-kilometrowej linii wymieniono tory i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Poziom bezpieczeństwa zwiększyła przebudowa 22 przejazdów kolejowo-drogowych.

Zmodernizowana została też stacja w Hajnówce – zbudowano 4 nowe, wygodne perony, przebudowany został układ torowy. W nowym miejscu przygotowano perony do obsługi pociągów przejeżdżających bezpośrednio z Bielska Podlaskiego. Nowe, komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym i wyposażenie nastawni usprawnią przejazdy pociągów i bezpieczeństwo podróży.

Wartość inwestycji na linii kolejowej nr 52 z Bielska Podlaskiego do Hajnówki to ponad 88 mln zł netto. Modernizacja współfinansowana jest z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Wygodniej do Białegostoku i Siemiatycz


W styczniu planowane jest także zakończenie modernizacji linii kolejowej nr 31 z Hajnówki, przez Czeremchę, do Siemiatycz. Na tej trasie zmodernizowano stacje w Siemiatyczach, Nurcu i Czeremsze oraz 7 przystanków. Pociągi na odcinek z Hajnówki do Czeremchy wróciły w sierpniu tego roku. Prowadzone nadal były prace związane z zabudową nowych, komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. W grudniu do użytku została oddana nowa nastawnia w Czeremsze.

Wykonano większość prac na linii Bielsk Podlaski – Białystok. Pasażerowie korzystają ze zmodernizowanych stacji i przystanków, w tym 3 nowych: Orzechowicze, Hryniewicze, Białystok Nowe Miasto. Niebawem dostępny dla podróżnych będzie przystanek w Rajsku, który powstał w nowej lokalizacji.

Modernizacja linii kolejowych na południu województwa podlaskiego odbywa się w ramach trzech projektów:
– „Prace na linii kolejowej nr 31 granica województwa (Siemiatycze) – Czeremcha – Hajnówka”, o wartości 181,1 mln zł netto;
– „Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)”, o wartości 64,2 mln zł netto;
– „Prace na linii kolejowej nr 52, na odcinku Lewki – Hajnówka”, o wartości 88,2 mln zł netto.

Projekty są realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Tekst: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zdjęcie: Tomasz Lotowski
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA