REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
1 Minuta czytania

Podpisano porozumienie na rzecz rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70

11 czerwca w Gdańsku został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. Sygnatariusze listu wyrazili wolę rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju polskiego odcinka tej trasy.

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Założono utrzymanie i modernizację szlaku żeglugowego, z uwzględnieniem rozwijania jego potencjału turystycznego, zachowania unikalnych walorów kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych. W imieniu Ministra Infrastruktury list intencyjny podpisał wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Sygnatariuszami listu są: Minister Infrastruktury, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Marszałek Województwa Lubuskiego.

– Dążymy do zapewnienia stałych środków finansowych na aktywizację Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. Jesteśmy świadomi wyzwań, które nas w związku z tym czekają, chociażby ze względu na cenne obszary przyrodnicze, które trzeba zachować. Mamy jednak nadzieję, że wspólnie uda nam się nadać MDW E70 pełen charakter turystyczny – powiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

W 2008 r. powstała inicjatywa władz pięciu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, służąca rewitalizacji i przywróceniu funkcji żeglownych na tej drodze wodnej. Działania podjęte w ostatnich latach przez sygnatariuszy Porozumień MDW E70 doprowadziły do powstania analiz, strategii i koncepcji. Oprócz tego zmodernizowano nabrzeża i nadrzeczne bulwary, wyremontowano stare bądź zbudowano nowe mariny i przystanie.

Tym wysiłkom podejmowanym przez ostatnie lata wychodzi naprzeciw inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury. Podpisanie listu intencyjnego to pierwszy krok do opracowania strategicznego dokumentu rządowego, w którym znajdą się najważniejsze zadania modernizacyjno-utrzymaniowe na MDW E70. Jego celem jest przywrócenie i wykorzystanie możliwości Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, aby zajęła należne jej miejsce na mapie turystycznej i transportowej Polski.

Międzynarodowa Droga Wodna E70

Międzynarodowa Droga Wodna E70 to szlak wodny łączący Rotterdam w Holandii poprzez berliński węzeł dróg wodnych śródlądowych i północną Polskę z Kłajpedą i Niemnem. Na terenie Polski przebiega od zachodu Odrą, Notecią, Kanałem Bydgoskim, dalej przez Bydgoski Węzeł Wodny i Brdę, gdzie łączy się z Międzynarodową Drogą Wodną E40 (relacji Morze Bałtyckie – Morze Czarne) i dalej Wisłą prowadzi przez Nogat, Szkarpawę do Zalewu Wiślanego.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA