REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Podpisano umowę na budowę obwodnicy Chełmca

Krakowski Oddział GDDKiA podpisał umowę na realizację obwodnicy Chełmca w ciągu DK28. Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm Swietelsky Rail Polska i Swietelsky AG. Koszt wykonania prac wyniesie ok. 49,7 mln zł.

 

Zdjęcie: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Zdjęcie: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Obwodnica Chełmca  połączy  istniejące już obwodnice Nowego Sącza,  poprawiając tym samym płynność ruchu w mieście. Zgodnie z umową,  obwodnica ma powstać w ciągu  12 miesięcy  od dnia  jej podpisania, jednak do tego czasu nie będzie wliczony okres zimowy.

Zakres budowy

Wykonawca wyłoniony w przetargu wybuduje  ok. 1,5 km  odcinek  drogi jednojezdniowej, dwupasowej, klasy technicznej GP  (droga główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji  powstaną  obiekty  inżynierskie  (dwa  mosty i dwa wiadukty), przebudowane  i rozbudowane  zostaną  drogi  poprzeczne  oraz  zbudowana zostanie  niezbędna  infrastruktura  techniczna.

Przebudowany zostanie wlot ronda na połączeniu obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 28 z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 28 (ul. Limanowskiej) i drogi powiatowej nr 1583K, a także rondo na połączeniu obwodnicy Chełmca z drogą powiatową nr 1551K w ciągu ul.  Marcinkowickiej.   Zaprojektowana jest również  rozbudowa dróg gminnych  oraz  ulic: Batalionów Chłopskich, Leśna i  Węgrzynek. W ramach inwestycji powstaną też chodniki i urządzenia ochrony środowiska  (ekrany akustyczne, osadniki i separatory).

Będzie bezpieczniej i wygodniej

Nowa obwodnica ma poprawić  bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu  oraz  przejąć ruch tranzytowy z dotychczasowego przebiegu DK28. Poprawiona zostanie przepustowość drogi oraz dzięki połączeniu  wybudowanych  odcinków  Obwodnicy Północnej oraz nowej drogi powiatowej w kierunku Starego Sącza, uzupełniona zostanie obwodnica Nowego Sącza.

Obwodnica,  poprowadzona po nowym  śladzie    w  północnej części Chełmca,  ominie jego centrum i  umożliwi połączenie sieci dróg krajowych nr 28 i 75 w północno-zachodniej części Nowego Sącza. Przyczyni się to do  poprawy istniejących warunków komunikacyjnych  na  terenie gminy Chełmiec oraz na odcinku  prowadzącym  do trzeciego co do wielkości miasta województwa małopolskiego. Inwestycja znajduje się na liście zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych  na lata  2014-2023.

Niezbędne decyzje już są 

Decyzja środowiskowa dla tego zadania wydana została w październiku 2018 r. Od września 2019 r. trwało opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlanym. W listopadzie 2020 r. odbyło się posiedzenie  Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych, a 1 grudnia 2020 r. został złożony wniosek do Wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji  o  zezwoleniu  na realizację inwestycji  drogowej  (ZRID). Decyzja ta została wydana 28 lipca 2021 r. 

Źródło: tekst GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA