REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Podpisano umowę na budowę obwodnicy Wałbrzycha

Wczoraj wrocławski Oddział GDDKiA podpisał umowę ze spółką Budimex na budowę obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35. Obwodnica Wałbrzycha powstanie za ponad 249,6 mln zł netto w ciągu 20 miesięcy.

Mapa: GDDKiA O/Wrocław
Mapa: GDDKiA O/Wrocław
Budowa obwodnicy Wałbrzycha jest inwestycją realizowaną wspólnie przez Gminę Wałbrzych i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Na realizowaną obwodnicę Wałbrzycha składają się dwa odcinki:
– odcinek miejski o długości ok. 5 km, gdzie zarządcą dróg krajowych jest Wałbrzych jako miasto na prawach powiatu,
– odcinek pozamiejski o długości ok. 1,1, km, gdzie zarządcą dróg krajowych pozostaje GDDKiA.

Realizacja inwestycji niezależnie przez obu zarządców dróg byłaby technicznie niemożliwa z uwagi na bardzo nieregularny przebieg granic nieruchomości gminy Wałbrzych i gminy Szczawno – Zdrój. W związku z powyższym, 28 sierpnia 2017 roku, pomiędzy GDDKiA a Gminą Wałbrzych zostało zawarte stosowne porozumienie opisujące zasady współpracy, realizacji i finansowania inwestycji. Zgodnie z podpisanym porozumieniem GDDKiA w całości sfinansuje budowę odcinka pozamiejskiego, przebiegającego przez teren Gminy Szczawno Zdrój, natomiast Gmina Wałbrzych pokryje koszty budowy odcinka przebiegającego przez teren miasta.

Obwodnica Wałbrzycha będzie drogą dwujezdniową o długości około 6 km. W ramach zadania wybudowane zostaną dwa węzły tj. węzeł Żeromskiego i węzeł Reja, a także przebudowany zostanie odcinek DK35 od ulicy Kolejowej do ulicy Chrobrego na długości ok. 1 km. Powstanie m.in. 6 obiektów inżynierskich, kładka i przejście podziemne dla pieszych, elementy ochrony środowiska takie jak: ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Realizacja obwodnicy Wałbrzycha pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta oraz odciąży układ komunikacyjny w regionie. W istotny sposób przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze krajowej nr 35, która stanowi ważne połączenie drogowe z Republiką Czeską.

Tekst i mapa: GDDKiA O/Wrocław

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA