Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Podpisano umowę na budowę S61 Ełk Południe – Wysokie

19 lipca 2018 r. podpisana została umowa na projekt i budowę drogi ekspresowej S61 od węzła Ełk Południe do węzła Wysokie wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16.

Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm: Trakcja PRKiI S.A., Mostostal Warszawa S.A., Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. Wartość zadania wynosi ok. 685,9 mln zł. Planowany czas realizacji to 29 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych (15.12 – 15.03). Zakończenie inwestycji przewidziane jest w III kwartale 2021 r.

Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji. Zakończenie robót budowlanych planowane jest w III kwartale 2021 r.

Inwestycja będzie polegała na budowie odcinków dwujezdniowych dróg ekspresowych S61 oraz S16 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Połączenie z siecią dróg lokalnych będzie możliwe poprzez węzeł Ełk Wschód.

Odcinek, na budowę którego została właśnie podpisana umowa jest jednym z trzech fragmentów drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Inwestycja została podzielona na trzy odcinki realizacyjne:
– Zadanie nr 1 – Szczuczyn – węzeł Ełk Południe (ok. 23 km),
– Zadanie nr 2 – węzeł Ełk Południe – węzeł Wysokie o długości ok. 23 km (w tym połączenie z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o długości ok. 4 km),
– Zadanie nr 3 – węzeł Wysokie – Raczki (ok. 20 km).

Dwa tygodnie temu podpisana została umowa na projekt i budowę odcinka Wysokie – Raczki. Na podpisanie umowy oczekuje jeszcze realizacja odcinka Szczuczyn – węzeł Ełk Południe.

Autor: GDDKiA O/Olsztyn

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI