Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Podpisano umowę na budowę S7 Widoma – Kraków

26 września br. krakowski Oddział GDDKiA podpisał umowę z Salini Impregilo na projekt i budowę drogi S7 na odc. węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem drogi do węzła Kraków Nowa Huta) o długości ok. 18,3 km.

Koszt zadania wynosi 1 072 497 254,94 zł.

Firma Salini ma wykonać projekt S7 odcinka III od węzła Widoma (bez węzła) do Krakowa oraz roboty w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy, z gwarancją jakości na 10 lat. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu na projektowanie okresy zimowe będą wliczone.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:


- realizację drogi ekspresowej S7 jako drogi dwujezdniowej z pasem dzielącym ziemnym oraz pasami awaryjnymi,

– budowę węzłów drogowych łączących S7 z istniejącym układem komunikacyjnym,

– budowę obiektów inżynierskich w ciągu planowanej drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią (wraz z wykonaniem, w niezbędnym zakresie, korekty przebiegu tych dróg na odcinkach dojazdów do obiektów),

– budowę elementów odwodnienia drogi i obiektów towarzyszących,

- budowę dróg dojazdowych,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

- realizację rozwiązań wynikających z oceny oddziaływania na środowisko,

- usunięci kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi,

– przełożenie fragmentów cieków wodnych kolidujących z drogą S7,

– budowę infrastruktury technicznej stanowiącej wyposażenie techniczne drogi,

- budowę kanałów technologicznych i urządzeń infrastruktury technicznej.

Droga ekspresowa S7 gr. woj. świętokrzyskiego – Kraków o długości 55,6 km, stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Powstanie 8 węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, Kraków Grębałów.

Autor: GDDKiA O/Kraków

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI