REKLAMA
Drogi Wiadomości

Podpisano umowę na nadzór dla S14

Nadzór nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie projektem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”. Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m Słowik”, z podziałem na dwie części będzie pełniła łódzka firma: Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj sp.j.

Łódzka spółka została wyłoniona spośród 10 oferentów. Łączna wartość kontraktu to niemal 12,585 mln zł. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na ten cel nieco ponad 26 milionów złotych.

Minimalny termin realizacji usługi to 56 miesięcy od daty podpisania umowy.

Autor: GDDKiA O/Łódź

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA