REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Podpisano umowę na remont nastawni bramowej w Bytomiu

Spółki PLK i PORR podpisały umowę remont nastawni bramowej w Bytomiu. Dzięki temu, zabytek znów stanie się wizytówką stacji. Wartość zadania to 1,1 mln zł netto ze środków własnych.

Zdjęcie: Szymon Grochowski, www.plk-sa.pl

Konstrukcja stalowa zabytkowej nastawni w Bytomiu zostanie oczyszczona i odmalowana. Wykonana będzie renowacja elewacji i dachu. Okna i drzwi zostaną wymienione na nowe.

We wnętrzu obiektu przeprowadzone będą prace remontowe. Zakres robót został uzgodniony i zaakceptowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Obiekt jest ważną częścią miasta i stacji Bytom, a po przeprowadzonych przez PLK pracach odzyska blask i ponownie stanie się wizytówką stacji. Nastawnia działała do września 2022 r., potem – w czasie prowadzonych prac modernizacyjnych na stacji Bytom – jej funkcję przejęła inna nastawnia.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu, firmą PORR, na realizację zadania pn. „Remont budynku dawnej nastawni bramowej Bt w stacji Bytom”. Wartość prac to 1,1 mln zł netto, finansowanie ze środków własnych. Zakończenie zadania planowane jest do końca 2024 r.

Jednocześnie, PLK realizują inwestycję o wartości 1,2 mld zł netto na linii kolejowej Chorzów Batory – Nakło Śląskie, którego częścią jest modernizacja stacji Bytom wraz z halą peronową. Dofinansowanie pochodzi z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w 2025 r.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA