Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Podpisano umowę z nowym wykonawcą robót mostowych na obwodnicy Wałcza

29 maja GDDKiA podpisała umowę na dokończenie budowy poprzecznych obiektów mostowych na obwodnicy Wałcza w ciągu S10. Roboty za kwotę 40,8 mln zł zrealizuje spółka Budimex.

W tym tygodniu wykonawcy zostanie przekazany plac budowy. Na dokończenie 9 wiaduktów nad obwodnicą wykonawca będzie miał około 4 miesiące (122 dni). Jest to pierwsza umowa na dokończenie robót na obwodnicy Wałcza po poprzednim wykonawcy. W najbliższych dniach planujemy również podpisanie umowy na dokończenie robót drogowych na inwestycji.
  
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA

Roboty na wiaduktach

W ramach podpisanej 29 maja umowy zostaną dokończone roboty na obiektach mostowych poprzecznych do budowanej drogi. Są to w większości roboty wykończeniowe. Konstrukcja obiektów została wykonana przez poprzedniego wykonawcę. Elementem zamówienia są również zbiorniki retencyjne oraz zbiorniki retencyjno-filtracyjne i drogi dojazdowe.

Podjęliśmy odpowiedzialną decyzję i skutecznie kończymy inwestycje


Inwestycję realizowała wcześniej firma Energopol Szczecin, która przerwała prace po osiągnięciu ponad 80% zaawansowania robót. W związku z tym w połowie października 2019 roku odstąpiliśmy od umowy z winy wykonawcy. Niezwłocznie rozpoczęła się inwentaryzacja placu budowy i jeszcze w grudniu ubiegłego roku został ogłoszony pierwszy przetarg na dokończenie robót. Dalsza realizacja inwestycji została podzielona na mniejsze przetargi według asortymentów pozostałych do wykonania prac.

Za chwilę kolejna umowa


Wkrótce podpiszemy umowę na roboty drogowe. Wybrani są również wykonawcy robót na węzłach drogowych i elementów BRD – oznakowania i barier. W trakcie są jeszcze przetargi na zieleń i kanał technologiczny. Udostępnienie drogi do ruchu planowane jest do końca 2020 roku.

Źródło: GDDKiA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI