REKLAMA
Drogi Wiadomości
8 Minut czytania

Podsumowanie 2018 r. na drogach mazowieckich

Warszawski Oddział GDDKiA podsumowuje 2018 rok na drogach województwa mazowieckiego. Drogowcy przedstawiają działania zrealizowane oraz plany na przyszłość.

 Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa
Obwodnica Radomia i odcinek pomiędzy Wyszkowem a granicą województwa mazowieckiego i podlaskiego to 63 kilometry nowych ekspresowych tras, które w tym roku zostały udostępnione kierowcom.

Ponadto wyremontowano 80 km istniejących dróg a piesi i rowerzyści mogą korzystać z kolejnych 19 km chodników i ścieżek.

Montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych, budowa Solarnego Systemu Oświetlenia Drogi, zatok autobusowych, rond, sygnalizacji świetlnych, to działania jakie podjęte zostały by poprawić bezpieczeństwo na krajowych drogach. Koszty poniesione to ponad 30 mln zł.

Na remont, budowę i utrzymanie obiektów mostowych przeznaczono 13 mln zł.

Dla 22 inwestycji prowadzimy prace koncepcyjne nad ich rozbudową, czyli poszerzeniem i podniesieniem bezpieczeństwa. Wartość tych zadań to ok. 2,6 mld zł.

Obecnie w budowie jest 280 km nowych dróg o wartości przekraczającej 15 mld zł. To ponad 15 kilometrów autostrady, 245 kilometrów tras ekspresowych i 16 kilometrów obwodnic. Wszystkie inwestycje są realizowane w systemie „projektuj i buduj”.

W ramach realizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, przygotowujemy budowę prawie 550 kilometrów dróg. Projekty są na różnym etapie zaawansowania, począwszy od prowadzenia prac nad studium korytarzowym poprzez Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe aż do koncepcji programowej. Szacunkowa wartość inwestycji to ok. 20 mld zł.

Wykaz zadań zrealizowanych, w realizacji oraz plany na kolejne lata:

Remonty
Wyremontowane zostało 80 km dróg za kwotę 70 mln zł. na odcinkach:
– DK7 odc. Dziekanów Leśny – Łomianki
– DK7 odc. Łomianki – Warszawa
– DK7 odc. skrzyżowanie w m. Kroczewo – skrzyżowanie w m. Trębki
– DK9 odc. Alojzów – Krzyżanowice
– S8 odc. obwodnica Ostrowi Mazowieckiej
– DK48 odc. Olszowa – Podlesie
– DK48 odc. przejście przez m. Dobieszyn
– DK48 odc. Stromiec – Ksawerów
– DK50 odc. rondo żyrardowskie – Guzów
– DK50 odc. koniec Obwodnicy Mszczonowa – Chudolipie
– DK50 odc. rondo Grabce – rondo Mszczonów (Keramzyt)
– DK50 odc. Rządza – Katy Borucza
– DK50 odc. Chudolipie – Budki Petrykowskie
– DK53 odc. Obierwia – Szwendrowy Most
– DK60 odc. Karniewo – Maków Mazowiecki
– DK61 odc. Zegrze Płd. – Jachranka (odcinkowo)
– DK62 odc. Sokołów Podlaski – Bachorza
– DK62 odc. Skrzeszew – Frankopol
– DK62 odc. Bachorza – Repki odc. 1
– DK62 odc. Starawieś – Ludwinów
– DK62 odc. Płock – Wyszogród
– DK63 odc. Sokołów Podlaski – Siedlce m. Bielany
– DK76 odc. Wilga – Garwolin odc. 1
– DK 76 odc. Wilga – Garwolin odc. 2
– DK79 odc. Skrzyżowanie z DW 721 „Okulickiego”
– DK79 odc. Przejście przez Lipsko
– DK92 odc. gr. Warszawy – Mory (odcinkowo)

Wykonano także remonty wielkopowierzchniowe (całą szerokością nawierzchni odcinki o długości ok. 500 mb.) w sumie ~25 km o wartości ok. ~16 mln zł.
 
Skrzyżowania:
Wykonane zostało wzmocnienie konstrukcji na 2 skrzyżowaniach o wartości ok. 3 mln zł.
– DK50 rondo żyrardowskie,
– DK50 skrzyżowanie Kędzierak.

Planowane jest ogłoszenie przetargów na wzmocnienie konstrukcji 10 skrzyżowań o wartości ok. 17 mln zł.

Rozbudowy:
Realizowane i planowane rozbudowy dróg krajowych o wartości ok. 2,6 mld zł:
– DK61 budowa obwodnicy Pułtuska
 -DK61 budowa węzła Borowa Góra
– DK79 budowa obwodnicy Lipska
– DK61 Legionowo – Zegrze
– DK61 Serock – Obwodnica Pułtuska
– DK62 przejście przez Kamionną
– DK62 Płock – Wyszogród
 -DK53 Myszyniec – Kadzidło
– DK50 przejście przez Stanisławów
– DK50 przejście przez m. Ostrówek
– DK48 Kozienice – Dęblin
– DK60 Gostynin – Płock
– DK60 Płock – Ciachcin
– DK60 Psary – Raciąż
– DK79 Piaseczno – Góra Kalwaria
– DK79 Góra Kalwaria – Mniszew
– DK79 Mniszew – Magnuszew
– DK79/DK48 przejście p. Kozienice
– DK79 Garbatka – Wilczowola
– DK79 m. Ciepielów
– DK79 Ciepielów – Lipsko
– DK9 Lipsko – granica województwa.

Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe: 
W 2018 roku realizowanych było łącznie 31,8 km chodników i ścieżek pieszo-rowerowych. Oddano do użytkowania 19,1 km o łącznej wartości 9,8 mln zł:
Pozostaje w realizacji 12,7 km chodników na kwotę około 12,7 mln zł.

Zrealizowane:
– DK61 w miejscowości Nożewo
– DK61 w miejscowości Młynarze
– DK62 na w miejscowości Kalinowiec
– DK79 na odcinku Maruszów – Kostusin
– DK79 na odcinku Helenówka – Sycyna
– DK50 w miejscowości Rębowo
– DK12 na odcinku Atalin – Celestynów
– DK63 na odcinku Zembrów – Kupientyn
– DK79 w miejscowości Policzna
– DK60 w miejscowości Władysławowo
– DK48 w miejscowościach Dobieszyn i Sielce
– DK10 w miejscowości Kisielewo
– DK62 na odcinku Paplin – Borzychy
– DK2 w miejscowości Żelków Kolonia
Pozostają w realizacji:
– DK50 na odcinku Łochów – Topór
– DK79 na odcinku Strykowice Górne – Zwoleń
– DK63 w miejscowości Kowiesy
– DK62 w miejscowości Gwizdały
– DK62 w miejscowości Ludwinów.

Obiekty mostowe
Wybudowano/przebudowano/wyremontowano obiekty mostowe na kwotę 9 mln zł:
– DK9 remont mostu w m. Błaziny
 – DK7 remont wiaduktu w m. Modła
– S8 remont dylatacji mostu w m. Skuszew
– S7 remont dylatacji mostu w m. Białobrzegi
– DK62 budowa kładki pieszo-rowerowej w m Węgrów
– budowa kładek tymczasowych.

Na utrzymanie i konserwację obiektów mostowych (1 330,0 szt.) wydatkowano kwotę 4 mln zł.

W 2019 r. plan finansowy wynosi ok. 23 mln zł. w ramach którego wykonane zostanie:
– DK60 kontynuacja remontu wiaduktu w m Ciechanów
– DK85 kontynuacja remontu zespołu 3 obiektów mostowych w m. Modlin
– DK62 remont mostu w m. Pomiechówek
– DK85 remont wiaduktu nad bocznicą kolejową w m. Modlin
– DK53 remont mostu w m. Myszyniec
– DK53 remont mostu w m. Łodziska
– DK57 remont mostu w m. Przasnysz
– DK92 remont mostu w Kopytów
– DK62 remont mostu w m. Wólka Paplińska
– DK62 remont mostu w m. Stara Wieś
– DK 2 remont dylatacji wiaduktu w m. Podbór
– wymiana dylatacji bitumicznych
– utrzymanie i konserwacja obiektów mostowych.

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego:
Zrealizowano działania związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez:

Działania w zakresie bieżącego utrzymania (ok. 20 mln zł):
– odnowa oznakowania poziomego
– remont barier energetycznych
– oznakowanie pionowe i urządzenia dla pieszych
– sygnalizacja świetlna
– oznakowanie aktywne
– oświetlenie drogowe.

W ramach Programu Redukcji Wypadków Drogowych/Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (ok. 11 mln zł):
– zamontowano ponad 30 znaków aktywnych „D-6”,
– na 4 skrzyżowaniach zamontowano aktywne znaki B-20,
– wybudowano ponad 30 kpl. SSOD (Solarny System Oświetlenia Drogi),
– wybudowano 9 zatok autobusowych na DK62,
– wybudowano rondo na skrzyżowania DK63 z DW 694 w m. Nur,
– przebudowano skrzyżowanie DK79 z ul. Chyliczkowską w m. Piaseczno,
– wybudowano rondo na skrzyżowania DK50 z drogą gminną w m. Mszczonów,
– wybudowano rondo na skrzyżowaniu DK50 z drogą gminną w m. Grabce Józefpolskie,
– wybudowano rondo na skrzyżowaniu DK60 z drogą powiatową w m. Maków Mazowiecki,
– kontynuowano prace projektowe związane z przebudową skrzyżowań/włączeń (4 szt.) na odcinku Kamion – Młodzieszyn,
– rozpoczęto prace projektowe związane budową zatok autobusowych (16 szt.) na DK60 na odcinku Gołymin – Maków Mazowiecki,
– rozpoczęto prace projektowe związane z budową ronda na skrzyżowaniu DK62 z DW 570 w m. Czerwińsk nad Wisłą,
– wybudowano sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach (13 szt.):
   – Ø DK7 Wielogóra, Jedlińsk
   – Ø DK10 Grąbiec, Stropkowo/Szumanie
   – Ø DK 50 Bońki, Pniewy, Przęsławice, Nowe Grobice, Arynów, Grębiszew,
   – Ø DK60 Gołymin,
   – Ø DK61 Stary Szelków
   – Ø DK62 Sokołów Podlaski
– wybudowano sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych na DK60 w m. Glinojeck
– rozpoczęto prace projektowe związane z budową 4 sygnalizacji świetlnych,
   – Ø DK2 Żelków Kolonia,
   – Ø DK10 Dzierzążnia, Płońsk
   – Ø DK50 Strachówka
Łącznie na poprawę BRD przeznaczono około 31 mln zł.

W roku 2019 w ramach Programu Redukcji Wypadków Drogowych/Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych planowane jest:
– dokończenie inwestycji rozpoczętych w latach 2017/2018,
– rozbudowa odcinka DK57 w m. Przasnysz obejmująca między innymi przebudowę skrzyżowań z ul. Orlika oraz ul. Zawodzie/Świerczewo,
– przebudowa skrzyżowania na DK60 w m. Pęchcin,
– poprawa brd w ciągu DK61 na odcinku Różan – Ostrołęka,
– przebudowa ronda na skrzyżowaniu DK61 z DW 618 w m. Pułtusk,
– przebudowa ronda na skrzyżowaniu DK62 z ul. Piłsudskiego i ul. Baczyńskiego w m. Sokołów Podlaski,
– przebudowa skrzyżowań (2 szt.) w m. Witkowice, Radziwiłka,
– budowa ronda oraz chodników na DK50 w m. Sochocin,
– budowa skrzyżowań na DK10 w m. Góra, Dłużniewo Małe,
– budowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach (6 szt.):
   – Ø DK19 z DW 811 w m. Sarnaki,
   – Ø DK12 Rajec Szlachecki,
   – Ø DK50 Bikówek, Ob. Drwalewa, Ostrówek,
   – Ø DK60 Osiny.
– montaż znaków aktywnych D-6 na przejściach dla pieszych w rejonach szkół (ponad 10 szt.)
Łącznie planuje się przeznaczyć ok. 46 mln zł.

Realizowane inwestycje:
Na Mazowszu w budowie jest 280 km dróg ekspresowych o wartości ok. 15,6 mld zł:
– A2 w.Lubelska – obwodnica Mińska Maz.
– S2 Puławska – Lubelska
– S7 Warszawa – Grójec
– S8 Radziejowice – Paszków
– S17 w. Lubelska  –w.Zakręt
– S17 w. Lubelska
– DK50/79 obwodnica Góry Kalwarii
– DK61 Legionowo – budowa III etapu
– DK9 obwodnica Iłży
– DK48/79 przejście przez Kozienice odc. I 
– S7 Płońsk – granica województwa mazowieckiego – odcinki Napierki – Mława i Mława – Strzegowo (prowadzi GDDKiA O/Olsztyn)
– S17 Lubelska – Garwolin – granica województwa mazowieckiego  (prowadzi GDDKiA O/Lublin)
– S61 Ostrów Maz. – Szczuczyn (prowadzi GDDKiA O/Białystok).

Planowane zadania w PBDK:
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 przewiduje budowę 543 km dróg na szacowaną kwotę ok. 20 mld zł:
– A2 Mińsk Maz. – Siedlce (37,5 km/2020-2023/1,7 mld)
– A2 Siedlce – Biała Podlaska (66,3 km/2021-2024/3 mld)
– S7 Płońsk – Czosnów (35 km/2019-2023/1,7 mld)
– S7 Czosnów – Kiełpin (9,2 km/0,56 mld)
– S7 Kiełpin – Warszawa (12,9km/1,7 mld)
– S10 Toruń – S7 (170 km/4 mld) – GDDKiA O/Bydgoszcz
– S12 Sulejów – Radom (68,5km /2,1 mld)
– S12 Radom – Lublin (65,7 km/1,9 mld)
– S19 Lubartów – Białystok odc. gr. woj. podlaskiego – Łosice – gr. woj. lubelskiego (32,4 km/2022-2025/0,86 mld) – GDDKiA O/Lublin
– S17 Drewnica – Zakręt (13,8 km/2020-2025/1,8 mld)
– DK50 obwodnica Kołbieli (11,6 km/2020-2024/0,3 mld)
– DK61 obwodnica Ostrołęki (12 km/0,35 mld)
– DK62 obwodnica Łochowa (8,2 km/2021/2024/0,14 mld).

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA