REKLAMA
Drogi Wiadomości
5 Minut czytania

Podsumowanie 2018 r. na podkarpackich drogach

Rzeszowski Oddział GDDKiA realizował wiele inwestycji na drogach Podkarpacia w 2018 r. Powstaje ponad 54 km drogi S19, kolejne 85 km jest w przygotowaniu. Budowane są obwodnice: Sanoka, Stalowej Woli i Niska oraz Łańcuta.

Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Droga ekspresowa S19 i S74:
– 30,1 km – w użytkowaniu,
– 54,2 km – w realizacji w trybie „projektuj – buduj”,
– 85,1 km – koncepcja programowa w opracowaniu.

W ciągu pół roku udało się zakontraktować i przekazać Wykonawcom do realizacji 6 odcinków drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu. Oznacza to, że już cały odcinek S19 od granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego do Sokołowa Małopolskiego o łącznej długości 54,2 km jest w realizacji systemem „projektuj i buduj”. Aktualnie trwa etap projektowania a Wykonawcy pracują nad dokumentacją potrzebną do złożenia wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu ZRID rozpoczną budowę.

Odcinki w realizacji systemem „projektuj i buduj”:
1. Odc. Lasy Janowskie – Zdziary 9,3 km
2. Odc. Zdziary – Rudnik 9,0 km
3. Odc. Rudnik – Nisko 6,0 km
4. Odc. Nisko – Podgórze 11,5 km
5. Odc. Podgórze – Kamień 10,5 km
6. Odc. Kamień – Sokołów Młp. 7,9 km
Razem: 54,2 km

W przygotowaniu jest cały ponad 85-kilometrowy odcinek przyszłej S19 od w. Rzeszów Południe do granicy państwa w Barwinku. Rozwiązania projektowe Koncepcji Programowych dla 5 odcinków, nad którymi pracują obecnie Wykonawcy, pozwolą na opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych, w oparciu o które zostaną wyłonieni przyszli Wykonawcy drogi ekspresowej S19. Łączny koszt opracowania Koncepcji Programowych to 56,38 mln zł.

Odcinki w przygotowaniu:
1. Odc. Rzeszów Płd. – Babica 10,3 km
2. Odc. Babica – Domaradz 23,5 km
3. Odc. Domaradz – Miejsce Piastowe 22,7 km
4  Odc. Miejsce Piastowe – Dukla 10,4 km
5. Odc. Dukla – Barwinek 18,3 km
Razem: 85,2 km

Rozpoczęto przygotowania do realizacji S74 Opatów – Nisko oraz budowy drugiej jezdni S19 Sokołów Młp. – Jasionka ogłaszając przetargi na: wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla S74 i wykonanie koncepcji programowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka S19.

Obwodnice miast
Trwa budowa obwodnicy Sanoka (DK28), której zakończenie planowane jest na wrzesień 2019 r. Na trasie przyszłej obwodnicy, podczas prowadzenia robót ziemnych sukcesywnie pojawiały się nowe stanowiska archeologiczne. Do maja 2018 r. przebadano 16 stanowisk archeologicznych, a wszystkie prace archeologiczne zakończyły się 12.06.2018 r. Łącznie wszystkie stanowiska archeologiczne zajmowały ok. 1516 arów.

Zakres prac kontraktowych jest szeroki. Na 7-kilometrowym odcinku obwodnicy powstanie 12 obiektów inżynierskich, 4 obiektów na potokach górskich, 6 przejść dla zwierząt i przepustów pod obwodnicą, 8 przepustów ramowych pod drogami bocznymi.

Na obecnym etapie prace są prowadzone na wszystkich frontach. Wykonano 69% nasypów oraz 67% wykopów, 64% wzmocnienia gruntów, a także rozpoczęto roboty przy podbudowach. Zaawansowanie robót przy obiektach inżynierskich to: roboty przygotowawcze: 81,5% w tym m.in.: fundamenty: 83,4%, podpory i konstrukcje oporowe: 56,9%, ustroje nośne: 43%
Zgodnie z warunkami kontraktu, od 15 grudnia do 15 marca na budowie trwa przerwa zimowa. Jeśli jednak warunki pogodowe pozwolą, Wykonawca planuje prowadzić roboty, takie jak: wykopy i nasypy, konstrukcje nawierzchni oraz roboty mostowe.

W realizacji systemem projektuj-buduj są także obwodnice Łańcuta (DK94) oraz Stalowej Woli i Niska (DK77). Obwodnica Łańcuta jest na etapie projektowania, natomiast Wykonawca realizujący obwodnicę Stalowej Woli i Niska opracował projekt budowlany i złożył do Wojewody Podkarpackiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji (ZRID).

Mosty, drogi i poprawa bezpieczeństwa


Rok 2018 na podkarpackich drogach to także remonty i przebudowy istniejących dróg, mostów czy też działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W 2018 r. zrealizowano 16 zadań poprawiających brd (PLMN) na kwotę ponad 51 mln zł, w tym m.in. ciąg pieszo-jezdny w Parkoszu (DK94), chodniki, przebudowa skrzyżowania w Domaradzu (DK19), budowa chodników i zjazdów w m. Hadykówka (DK9), rozbudowa DK9 na odc. Majdan Królewski – Komorów, budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Jeżowe – Kamień (DK19) oraz System Buforowania Pojazdów Ciężarowych (SBPC) przed przejściem granicznym w Korczowej (A4/DK94). Od tego roku każdy kierowca pojazdu ciężarowego jadący w kierunku przejścia granicznego PL/UA w Korczowej, a przewożący towary do oclenia, ma obowiązek zjechać na jeden z dwóch wyznaczonych parkingów: na MOP Hruszowice przy A4 lub parking w Młynach przy DK94. SBPC ma za zadanie niedopuszczenie do tworzenia się na drodze krajowej nr 94 kolejki pojazdów ciężarowych oczekujących na odprawę celną na przejściu granicznym PL/UA w miejscowości Korczowa.

Wykonano także m.in. szereg nakładek, wyremontowano kilka ulic w m. Sanok, rozpoczęto realizację zadań kilkuletnich, na DK77 w Stalowej Woli, na odcinku DK28 Siepietnica – Trzcinica czy DK84 Lesko – Glinne. Łączna wartość zadań zakończonych w 2018 r. to 13 mln zł.

Na etapie prac przygotowawczych jest rozbudowa DK73 Pilzno – Jasło wraz z budową 4 obwodnic: Pilzna, Jasła, Brzostka, Kołaczyc a w toku jest postępowanie przetargowe na rozbudowę DK28 Przemyśl – Medyka.

W 2018 roku zakończono realizację zadań mostowych:
– Rozbudowę DK84 w związku z budową mostu przez potok Serednica w m. Olszanica,
– Rozbudowę DK28 w związku z budową mostu przez potok Korzonka w m. Bircza,
– Rozbudowę DK77 w związku z budową mostu przez rz. Łęg w m. Gorzyce,
– Rozbudowę DK84 w związku z budową mostu przez potok bez nazwy w m. Brzegi Dolne,
– Remont 2 mostów przez rz. Wujskie w m. Załuż w ciągu DK28,
– Remont mostu przez rz. Mszanka w m. Tylawa w ciągu DK19,
– Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rz. Trześniówka w m. Jadachy, w ciągu DK9,
– Remont mostu przez rz. Młynówka w m. Trzcinica w ciągu DK28.

Łączna wartość tych robót to 33,74 mln zł, z czego tych zrealizowanych w roku 2018 wyniosła 26,04 mln zł.

Rozpoczęto również prace projektowe lub wykupy gruntów dla zadań, których realizacja przewidziana jest w roku 2019:
– Rozbudowa DK9 w związku z budową wiaduktu nad linią kolejową w m. Chmielów,
– Rozbudowa DK28 w związku z budową mostu przez rz. Pielnica w m. Zarszyn,
– Rozbudowa DK 28 w związku z budową mostu przez pbn. w m. Sieniawa,
– Rozbudowa DK19 w związku z budową mostu przez p. Rosielna w m. Jasienica Rosielna,
– Rozbudowa DK9 (obecnie DK19) w związku z budową mostu przez p. Kobyle w m. Domaradz.

Łączna wartość zadań to 72,8 tys. zł.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA