REKLAMA
Kolej Wiadomości
6 Minut czytania

Podsumowanie 2018 r. przez Grupę PKP

Wszystkie spółki z Grupy PKP zakończyły 2018 r. z bardzo dobrymi wynikami finansowymi i przewozowymi. Grupa PKP realizowała w infrastrukturę i tabor. Skonsolidowany wynik netto Grupy PKP w 2018 r. wyniósł 470 mln zł.

Zdjęcie: PKP
Zdjęcie: PKP
W ubiegłym roku Grupa PKP osiągnęła zysk wynoszący 470 milionów, nie zwalniając przy tym tempa realizowanych inwestycji i nie zmniejszając ich skali. Do 2023 roku spółki Grupy PKP zainwestują łącznie około 100 mld zł.

– Kolej ma przed sobą wielką przyszłość. Od trzech lat obserwujemy dynamiczny wzrost liczby pasażerów polskich kolei. Rośnie też ilość przewiezionego towaru. Kolej to ekologiczny środek transportu i warto go rozwijać. Chcemy, żeby polska kolej stawała się coraz bezpieczniejsza i coraz bardziej nowoczesna. Idziemy w tym kierunku. Gratuluję Grupie PKP znakomitego wyniku. Jestem przekonany, że kolejne miesiące i lata przyniosą równie dobre i optymistyczne dane o stanie polskich kolei –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

PKP S.A. – spółka matka w Grupie PKP i jednocześnie podmiot zarządzający kolejowymi nieruchomościami – może pochwalić się dobrym wynikiem z dzierżawy i najmu posiadanych zasobów. Przychody spółki z tego tytułu wyniosły w 2018 roku 547 mln zł, czyli o ponad 63 mln zł więcej w porównaniu z 2015 r. To widoczny efekt zmiany strategii zarządzania kolejowym majątkiem.

– Zarówno dla PKP S.A., jaki i dla innych kluczowych spółek z Grupy PKP ubiegły rok można zaliczyć do bardzo dobrych pod wieloma względami. Wyniki finansowe odzwierciedlają naszą filozofię zarządzania majątkiem. Zrezygnowaliśmy z wyprzedawania spółek i posiadanych zasobów, co miało miejsce kilka lat temu. Zależy nam na tym, aby mądrze gospodarować mieniem i czerpać długotrwałe zyski. Zeszłoroczne wyniki potwierdzają, że realizacja takiej strategii jest możliwa –
powiedział Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

W 2018 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zrealizowały, przy tak dużej liczbie kursujących pociągów pasażerskich i towarowych, program inwestycyjny na niespotykaną dotąd skalę – o wartości ok. 10 mld zł. W ramach tych środków zmodernizowane zostało około 1,3 tys. km torów kolejowych, 1000 rozjazdów, prawie 400 przejazdów kolejowo-drogowych oraz 113 wiaduktów. W 2018 r. PLK odnowiły i unowocześniły 200 peronów w całym kraju. Stacje i przystanki są dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Powróciły pociągi na warszawską linię obwodową z Warszawy Zachodniej do Gdańskiej oraz wznowiono kursowanie pociągów na trasie Warszawa Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki. Zakończyły się kolejne etapy prac np. na liniach Lublin – Stalowa Wola, Działdowo – Olsztyn, Czechowice-Dziedzice – Bielsko-Biała – Zwardoń oraz między Opolem a Nysą czy Piłą i Poznaniem. Na koniec piątego roku trwania perspektywy 2014-2020 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zrealizowały rosnąco nakłady na poziomie – 18 mld zł, co stanowi 28% nakładów z Krajowego Programu Kolejowego. W analogicznym okresie poprzedniej perspektywy wartość zrealizowanych rosnąco nakładów wynosiła – 5,6 mld zł, co stanowiło 15% planu.

– Przed nami jeszcze dużo pracy, ale dotychczasowe działania są satysfakcjonujące. Przy utrzymaniu dużej liczby kursujących pociągów pasażerskich i towarowych postępują inwestycje. Ich efekty to wygodniejszy dostęp do pociągów na dziesiątkach nowych peronów, sprawniejszy i bezpieczniejszy transport dzięki bezkolizyjnym skrzyżowaniom. Tworzymy dobre warunki do lepszych podróży w aglomeracjach i pomiędzy regionami. Coraz lepsze możliwości zyskują przewoźnicy towarowi –
mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Ostatnie lata były też dobrym okresem dla przewozów towarowych. PKP CARGO S.A. odnotowało w tym czasie znaczący wzrost przewozów i wskaźników finansowych. W 2015 roku Grupa PKP CARGO przewiozła około 116 mln ton ładunków, a w roku 2018 już 121,9 mln ton. Natomiast przychody wzrosły przez ten okres z około 4,5 mld zł do 5,24 mld zł. Czysty zysk w ub. roku wyniósł 184 mln zł. Wszystkie te wskaźniki były najwyższe od 2013 roku, czyli wejścia PKP CARGO S.A. na giełdę. Na wyniki PKP CARGO wpływ miało kilka czynników, z których najistotniejsze to boom inwestycyjny w infrastrukturze, który napędzał przewozy kruszyw oraz wzrost sektora intermodalnego. To spowodowało, że w przyjętej w 2018 roku strategii Grupy PKP CARGO jednym z priorytetów jest zwiększanie przewozów intermodalnych w Polsce i w ruchu międzynarodowym. Wykorzystując dogodne położenie geograficzne Polski i rosnącą pozycję gospodarczą naszego kraju, PKP CARGO chce być za kilka lat liderem rynku w całym regionie Trójmorza oraz zdobyć dominującą pozycję na unijnym odcinku Nowego Jedwabnego Szlaku.

– W historii PKP CARGO nie było tak ambitnego programu rozwoju. Jestem przekonany, że zrealizujemy cele zapisane w strategii. Temu podporządkowujemy zmiany organizacyjne w Grupie, program inwestycyjny, gdyż te czynniki mają podnieść naszą efektywność i konkurencyjność na rynku –
podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Ponadto, dążymy do tego, aby stać się globalnym operatorem logistycznym, który będzie zapewniał klientom kompleksową obsługę ładunków na całej trasie przewozu, dbając też o najwyższą jakość usług – dodaje Czesław Warsewicz.

PKP Intercity, podsumowując miniony rok, może poszczycić się sukcesami. – Nasz zysk netto za 2018 rok wyniósł 174 mln zł. Tym samym trzeci rok z rzędu zakończyliśmy dodatnim wynikiem finansowym. Utrzymaliśmy też dotychczasową pozytywną ocenę ratingową Agencji Fitch. To bardzo ważny sygnał dla naszych partnerów biznesowych. Wskazuje na mocną rynkową pozycję PKP Intercity. Wyniki finansowe i ocena ratingowa są potwierdzeniem, że przyjęty przez nas kierunek działań i podejmowane wysiłki przynoszą efekty i dają szansę Spółce na dalszy rozwój – podkreśla Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity. – Miniony rok to dla PKP Intercity również kolejny z rzędu rok, w którym Spółka odnotowała znaczny wzrost liczby podróżnych – przewieźliśmy na pokładach naszych pociągów ponad 46 mln pasażerów. Ten wynik zawdzięczamy coraz lepszej ofercie połączeń kierowanej do podróżnych oraz licznym, różnorodnym promocjom oferującym atrakcyjne ceny przejazdów. Istotne znaczenie ma też realizowany program inwestycyjny podnoszący jakość świadczonych usług i komfort podróżowania – dodaje.

Celem programu pn. „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” jest m.in. zakup i modernizacja taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży. W 2018 r. spółka zrealizowała istotną cześć tego programu. Wartość podpisanych lub rozszerzonych w 2018 roku umów na zakup i unowocześnianie taboru to ponad 2 mld zł. Dzięki realizowanemu programowi inwestycyjnemu, na który przeznaczono łącznie 7 mld zł, po jego zakończeniu w 2023 roku tabor PKP Intercity będzie w 80 proc. nowy lub zmodernizowany.

Tekst i zdjęcie: PKP S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA