REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Podział środków FDS na 2021 r.

8 lipca Minister Infrastruktury zaakceptował podział środków Funduszu Dróg Samorządowych, które zostaną przeznaczone w poszczególnych województwach na dofinansowanie dróg samorządowych w 2021 r.

 
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
                      W ramach naboru na 2021 r. na wsparcie zadań powiatowych i gminnych zaplanowano 3,2 mld zł.

– Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z epidemią COVID-19 oraz konieczność podejmowania działań w celu ochrony sektora transportu drogowego, wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych stanowi jeden z istotnych elementów walki ze skutkami kryzysu gospodarczego i pobudzania aktywności gospodarczej przedsiębiorców. FDS umożliwia finansowanie także dużych, wieloletnich inwestycji, dotychczas odkładanych przez samorządy. W ciągu 10 lat jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dofinansowanie w łącznej wysokości 36 mld zł. Takie rozwiązanie stanowi bodziec do przyspieszenia budowy bezpiecznej, spójnej oraz nowoczesnej sieci dróg lokalnych oraz przyczynia się realnego wzrostu konkurencyjności regionów –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Minister Infrastruktury dokonuje podziału środków FDS na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa. Następnie, zgodnie z przepisami ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o wysokości środków FDS, wojewodowie ogłoszą nabory wniosków na 2021 rok.

Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny jst, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.

Podział środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r.:
Województwo dolnośląskie
Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa dolnośląskiego, wyniesie 129 429 324,20 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 52 477 145,42 zł.
Województwo kujawsko-pomorskie
Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa kujawsko-pomorskiego, wyniesie 151 959 803,54 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 61 612 132,78 zł.
Województwo lubelskie
Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa lubelskiego, wyniesie 264 527 293,87 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 107 252 644,28 zł.
Województwo lubuskie
Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa lubuskiego, wyniesie 83 188 003,87 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 33 728 592,83 zł.
Województwo łódzkie
Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa łódzkiego, wyniesie 144 282 465,03 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 58 499 354,34 zł.
Województwo małopolskie
Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa małopolskiego, wyniesie 179 352 779,23 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 72 718 620,26 zł.
Województwo mazowieckie
Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa mazowieckiego, wyniesie 302 175 445,40 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 122 517 094,86 zł.
Województwo opolskie
Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa opolskiego, wyniesie 57 244 375,36 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 23 209 743,45 zł.
Województwo podkarpackie
Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa podkarpackiego, wyniesie 164 225 168,96 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 66 585 127,65 zł.
Województwo podlaskie
Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa podlaskiego, wyniesie 199 415 204,18 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 80 852 934,48 zł.
Województwo pomorskie
Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa pomorskiego, wyniesie 125 817 989,92 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 51 012 929,21 zł.
Województwo śląskie
Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa śląskiego, wyniesie 140 584 142,97 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 56 999 868,92 zł.
Województwo świętokrzyskie
Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa świętokrzyskiego, wyniesie 144 840 886,04 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 58 725 766,26 zł.
Województwo warmińsko-mazurskie
Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego, wyniesie 168 542 871,56 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 68 335 741,03 zł.
Województwo wielkopolskie
Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego, wyniesie 228 680 098,96 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 92 718 391,92 zł.
Województwo zachodniopomorskie
Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa zachodniopomorskiego, wyniesie 105 447 998,91 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 42 753 912,27 zł.

Fundusz Dróg Samorządowych został utworzony w 2019 r. Na zadania infrastrukturalne realizowane przez samorządy z Funduszu Dróg Samorządowych w ciągu 10 lat przeznaczonych zostanie 36 mld zł.

W 2019 r. na realizację dróg lokalnych przeznaczono w sumie 6 mld zł, natomiast w 2020 r . 3,2 mld zł. Środki te pozwalają na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu blisko 9,5 tys. km dróg lokalnych.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA