REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Podziękowania z MEN dla PLK

PLK otrzymały specjalne podziękowania od Ministerstwa Edukacji Narodowej za działania na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w branży kolejowej. PLK pod swoją opieką ma 228 stypendystów uczących się na kierunkach kolejowych w 42 szkołach.

Dwoje z nich to studenci Politechniki Krakowskiej. To przyszli specjaliści dróg i mostów kolejowych, automatycy sterowania ruchem kolejowym i dyżurni ruchu.

Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A Ireneusz Merchel otrzymał z Ministerstwa Edukacji Narodowej podziękowania za działania spółki na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w branży kolejowej. Nagrodę wręczyli Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera i Mazowiecki Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek. Podobne nagrody zostały odebrane przez przedstawicieli PLK także podczas Śląskiego Kongresu Zawodowego w Katowicach i Regionalnego Kongresu Zawodowego w Kleszczowie.

Inwestycja w młodą kadrę

PLK mocno wspierają rozwój i karierę przyszłych kolejarzy. Spółka współpracuje obecnie z 42 szkołami. Najlepsi uczniowie szkół średnich otrzymują stypendium. Obecnie stypendia wypłacane są 228 osobom. Po zakończeniu nauki młodzi ludzie mają szansę na pracę i rozwój w PLK. Już w szkole średniej uczniowie otrzymują najlepsze narzędzia do poszerzania wiedzy. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zapewniają możliwość odbycia praktyk zawodowych u boku wykwalifikowanych pracowników. Mają oni szanse pracować m.in. na nowoczesnym symulatorze urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Sprzęt pomaga wdrożyć się w pracę jaką będą wykonywać po ukończeniu nauki. Dzięki temu młodzi ludzie mają okazję poznać środowisko pracy, a to w przyszłości ułatwi im stawianie pierwszych kroków na kolei.

Na wsparcie ze strony PLK mogą liczyć także nauczyciele. Zarządca infrastruktury na potrzeby szkolnych pracowni zawodowych przekazuje między innymi urządzenia sterowania ruchem, szyny, rozjazdy czy semafory.

Młodzi chcą na kolej

Z roku na rok wśród młodzieży rośnie zainteresowanie kierunkami kolejowymi. Coraz większa liczba szkół chce podjąć współpracę z PLK, a placówki które mają już kierunki kolejowe w swojej ofercie uruchamiają dodatkowe specjalizacje. Tak jest w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, gdzie oprócz obecnych kierunków – technika transportu kolejowego oraz technika dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, planowane jest uruchomienie kolejnych specjalizacji: technik automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego.

Z widokiem na kolejową przyszłość

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na bieżąco prowadzą rozmowy ze szkołami, które chcą u siebie otworzyć kierunek kolejowy. Chodzi o dostosowanie specjalizacji i efektów kształcenia do wymogów rynku pracy. Z przedstawicielami PLK mogą porozmawiać także młodzi ludzie na specjalnie organizowanych dla nich spotkaniach. Pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. będzie można spotkać już 1-2 kwietnia na Targach Edukacji w Kołobrzegu i 13 kwietnia podczas dnia otwartego w Technikum Transportu Kolejowego w Ełku.
Autor: Magdalena Janus, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA