REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Połączenie autostrady A4 z drogą krajową nr 94

Krakowski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na opracowanie STEŚ-R dla obwodnicy Tarnowa. Na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem DŚU przewidziano 42 miesiące.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/

Nowa droga przebiegać będzie na wschód od miasta i połączy nowy węzeł na A4 z DK94, umożliwiając całkowite ominięcie Tarnowa przez ruch tranzytowy z DK73 w kierunku autostrady.

Cel powstania obwodnicy

Nowy odcinek wyprowadzi ruch tranzytowy z Tarnowa. Zapewni też krótsze połączenie z autostradą A4 mieszkańcom miejscowości położonych na południe od niej i od DK94, m.in. Pilzna i Jasła. Inwestycja przyczyni się do rozwoju regionu na granicy woj. małopolskiego i podkarpackiego. Poprawi się też dostępność miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych położonych w południowo-wschodniej Polsce. Inwestycja powstanie w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Zakres opracowania

GDDKiA zakłada budowę nowego odcinka drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 10 km, węzłów drogowych, obiektów inżynierskich i urządzeń ochrony środowiska. Decyzja o tym, czy droga będzie miała przekrój jedno- czy dwujezdniowy, zostanie podjęta na podstawie analizy i prognozy ruchu, wykonywanej w ramach opracowania STEŚ-R. Projektanci zaproponują kilka wariantów przebiegu drogi, które przedstawimy lokalnej społeczności i samorządom. Dla jednego z nich, najbardziej optymalnego pod względem środowiskowym, społecznym, ekonomicznym i technicznym, GDDKiA wystąpi o wydanie DŚU. Dla wariantu zatwierdzonego tą decyzją będą również wykonywane badania geologiczne. Termin przewidziany na wykonanie dokumentacji to 42 miesiące od podpisania umowy. 

Wspólna sprawa województw

Droga krajowa nr 73 jest ważnym szlakiem komunikacyjnym o zasięgu krajowym, który przechodzi przez trzy województwa (świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie) oraz łączy Kielce, Morawicę, Chmielnik, Busko-Zdrój, Pacanów, Szczucin, Dąbrowę Tarnowską, Tarnów, Pilzno i Jasło. Od węzła na przecięciu z autostradą A4 (Tarnów Centrum) do węzła na ul. Lwowskiej w Tarnowie, gdzie krzyżuje się z DK94, droga krajowa nr 73 przebiega przez miasto. Natomiast na odcinku ok. 20 km, pomiędzy Tarnowem (woj. małopolskie) i Pilznem (woj. podkarpackie), ma wspólny przebieg z DK94.

Mieszkańcy miejscowości położonych przy DK73 na południe od DK94, w tym Pilzna i Jasła, mają ograniczony dostęp do A4. Mogą na nią wjechać, korzystając z węzła Tarnów Centrum albo z węzła Dębica Wschód, które są oddalone od siebie o ok. 30 km. Podobnie jak kierowcy pojazdów poruszających się DK73 na trasie Kielce – Jasło. Budowa węzła na autostradzie A4 na północ od Pilzna i wykonanie podłączenia drogowego do DK94 jest więc społecznie oczekiwana. Wpisuje się także w plany rozwoju województwa podkarpackiego. 16 października 2017 r. w Jasionce odbyła się konferencja „Teraźniejszość i przyszłość zrównoważonego układu komunikacyjnego Podkarpacia”, podczas której zaprezentowano kierunki rozwoju układu komunikacyjnego tego województwa. Lokalne samorządy z powiatu jasielskiego, w tym miasto Jasło, podpisały wówczas list intencyjny w sprawie skomunikowania autostrady A4 z drogą krajową nr 73.

Źródło: tekst GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA