REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Połączenie Stump-Hydrobudowa i FRANKI POLSKA

Branża budowlana zyskuje nowy podmiot w zakresie projektowania i wykonawstwa specjalistycznych robót geotechnicznych. Spółki Stump-Hydrobudowa i FRANKI Polska podjęły decyzję o połączeniu, które nastąpiło na początku czerwca 2021 r.

 
Zdjęcie: Stump Franki sp. z o.o., www.stumpfranki.pl
Zdjęcie: Stump Franki sp. z o.o., www.stumpfranki.pl
Stump Franki sp. z o.o.

1 lutego 2021 roku zarządy obydwu spółek podpisały Plan Połączenia, który rozpoczął ostatni etap działań, mających na celu formalne połączenie.

Połączenie obejmuje spółkę Stump-Hydrobudowa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz spółkę FRANKI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana). Procedura odbywa się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Połączenie dwóch marek, doświadczenia oraz technologii

Decyzja jest następstwem realizacji strategii spółek, która w horyzoncie długoterminowym ma doprowadzić do zwiększenia rentowności i efektywności prowadzonej działalności. Ideą połączenia jest realizacja synergii sprzedażowych. Połączenie umożliwi lepsze wykorzystanie zasobów i poszerzy ogólnokrajową ofertę całego zakresu działalności specjalistycznej firm Stump i FRANKI w Polsce. Daje to dodatkowe możliwości na rynku i jeszcze lepszą ofertę dla klientów.

Źródło: tekst Stump Franki sp. z o.o., www.stumpfranki.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA