REKLAMA
Wiadomości
1 Minuta czytania

POLAQUA zbuduje odcinek A1

Katowicki Oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę 17 km odcinka autostrady A1 pomiędzy gr. woj. łódzkiego i śląskiego a węzłem Rząsawa złożoną przez POLAQUA Sp. z o.o.

Wybrany wykonawca zaoferował wykonanie zadania za kwotę brutto: 596 515 897,28 zł, w czasie 35 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. W tym czasie wykonawca będzie musiał również uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Zamówienie realizowane będzie w formule „projektu i buduj”.

Oferta POLAQUA Sp. z o.o. otrzymała największą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert, w tym:
w kryterium „Cena” – 60 pkt.
Kryteria pozacenowe:
w podkryterium jakościowym – „Równość podłużna nawierzchni” – 8 pkt.,
w podkryterium organizacyjnym – „Personel Wykonawcy” – 6 pkt.,
w podkryterium organizacyjnym – „Termin realizacji kontraktu” – 12 pkt.,
w podkryterium organizacyjnym – „Zapewnienie przejezdności” – 9 pkt.,
w podkryterium środowiskowym – „Zagospodarowanie destruktu” – 5 pkt.

Po upływie terminu do wniesienia odwołania, a przed zawarciem umowy, Zamawiający przekaże dokumentację z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Urzędu Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej. Po pozytywnym wyniku kontroli, możliwe będzie podpisanie umowy z Wykonawcą.

Wykonawca będzie miał za zadanie, wykonać niezbędną dokumentację techniczną i projektową, uzyskać niezbędne decyzje dla budowy oraz użytkowania autostrady, wybudować autostradę o długości 16,907 km w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 1. Przekrój budowanej autostrady składać się będzie z 2 jezdni z nawierzchni betonowej, każda po 3 pasy ruchu o szerokości 3,75 m każdy, pasa awaryjnego o szerokości 3,00 m i pasa dzielącego o szerokości 5,00 m.

Autor: GDDKiA O/Katowice

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA