Drogi Wiadomości

POLAQUA zrealizuje obwodnicę Krosna Odrzańskiego

Zielonogórski Oddział GDDKiA wybrał ofertę spółki POLAQUA jako najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Krosna Odrzańskiego w ciągu drogi krajowej nr 29. Wartość oferty to ponad 305 mln zł.

Zdjęcie: GDDKiA O/Zielona Góra, www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/

Zadania wykonawcy

Wykonawca będzie miał za zadanie wykonać projekt, uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i zbudować ponad jedenastokilometrową obwodnicę Krosna Odrzańskiego w ciągu DK29. Jej początek zlokalizowany będzie w rejonie Osiecznicy, a koniec na skrzyżowaniu z DK32 w rejonie Połupina. Nowa droga będzie omijała Krosno Odrzańskie od strony północnej i wschodniej. To wariant II (spośród trzech poddanych szczegółowej analizie) zatwierdzony decyzją środowiskową jako najkorzystniejszy pod kątem techniczno-ekonomiczno-środowiskowym. W ramach inwestycji wykonawca zbuduje most na Odrze. Inwestycja będzie realizowana w ramach programu budowy 100 obwodnic.

Czas realizacji zadania

Wykonawca ma 39 miesięcy na realizację robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 16 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Zakończenie robót planowane jest w 2027 r.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI