REKLAMA
Energetyka Wiadomości

Polimex Mostostal podpisał umowę z SEFAKO

16 grudnia Polimex Mostostal i Fabryka Kotłów SEFAKO podpisały umowę na wykonanie projektu podstawowego oraz dokumentacji wykonawczej, prefabrykacji i dostawy kompletnego kotła wraz z wyposażeniem i zabezpieczeniami, części konstrukcyjnej i elektrycznej kotła oraz części AKPiA na potrzeby „Budowy Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach”.

Podpisanie umowy, fot. Polimex Mostostal
Podpisanie umowy, fot. Polimex Mostostal
Elementem umowy jest także nadzór nad montażem i rozruchem kotła, nadzór audytorski oraz przeprowadzenie szkoleń.

Sefako zobowiązało się dostarczyć kocioł do 10 października 2021 r., a dokumentację powykonawczą do dnia 15 grudnia 2022 r.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest ryczałtowe i zostało ustalone na kwotę 179.900.000,00 PLN netto. Wynagrodzenie będzie płatne Zleceniobiorcy w częściach, w związku z realizacją kolejnych etapów przedmiotu umowy. W umowie przewidziano wypłatę Zleceniobiorcy zaliczki w wysokości 9% wynagrodzenia, rozliczanej w drodze zaliczenia części zaliczki na poczet każdej kolejnej płatności za etap realizacji przedmiotu umowy.

Sefako udzieli na przedmiot umowy gwarancji podstawowej, wynoszącej 24 miesiące oraz dodatkowej, wynoszącej 60 miesięcy w zakresie wybranych elementów przedmiotu umowy.

Tekst i zdjęcie: Polimex Mostostal S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA