Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Polimex-Mostostal wybuduje instalację katalitycznego odazotowania spalin

25 września w Nowym Czarnowie konsorcjum firm: Polimex-Mostostal, Polimex-Energetyka i SBB ENERGY zawarły umowę ze spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna na „Dostawę i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów typu OP-650 bloków nr 5, 6, 7, 8 w Elektrowni Dolna Odra” w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.

Inwestycja, która powstanie na blokach energetycznych nr 5, 6, 7 i 8, pozwoli na dostosowanie Elektrowni Dolna Odra do zaostrzonych wymogów środowiskowych wynikające z konkluzji BAT/BREF, które zaczną obowiązywać od 2021 roku. W praktyce wpłynie to znaczną poprawę jakości powietrza w Szczecinie.

Instalacja odazotowania spalin budowana będzie w oparciu o technologię katalityczną (SCR) z zabudową klapy obejściowej na czas rozruchu. W ramach prac zostaną wymienione wentylatory spalin, a obrotowe podgrzewacze powietrza przejdą modernizacje. Wszystkie prace będą wykonywane w czasie planowych remontów kapitalnych poszczególnych bloków. Pierwsze odstawienie jednostek wytwórczych objętych programem powinno nastąpić w październiku 2019 roku.

Wartość kontraktu wynosi prawie 200 mln zł netto. Wynagrodzenie z tytułu realizacji tej umowy przypadające na Polimex-Energetyka Sp. z o. o. i Polimex-Mostostal SA wyniesie łącznie ponad 40 mln złotych netto. Ostateczna kwota zostanie ustalona po finalnym potwierdzeniu zakresu prac w ramach konsorcjum. Termin zakończenia prac planowany jest na IV kwartał 2021 roku.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że kolejna, ważna dla polskiej gospodarki proekologiczna instalacja zostanie przez nas zbudowana. Realizacja tej inwestycji nie tylko pozwoli na przedłużenie pracy Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie, ale przede wszystkim wpłynie na prawie trzykrotne zmniejszenie emisji tlenków azotu do atmosfery, co znacznie poprawi jakość powietrza w Szczecinie.

Wielokrotnie udowodniliśmy nasze kompetencje w realizacji specjalistycznych inwestycji w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej, gazowej oraz ochrony środowiska. Projekt Dolna Odra, to trzecia instalacja SCR (instalacji katalitycznego odazotowania spalin), którą realizujemy – powiedział Krzysztof Figat, Prezes Zarządu Polimex-Mostostal.

– To kolejna proekologiczna inwestycja w zachodniopomorskim oddziale spółki PGE GiEK, która poprawi jakość powietrza w Szczecinie. O naszej ekologicznej świadomości świadczy również fakt, że już dzisiaj przygotowujemy się intensywnie do wejścia w życie zaostrzonych wymogów środowiskowych wynikających z tzw. Konkluzji BAT, nałożonych przez Unię Europejską, a realizowana polityka inwestycyjna uwzględnia bezpieczeństwo energetyczne oraz gospodarcze interesy naszego kraju –
powiedział Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. – Warto przy tej okazji przypomnieć o innych inwestycjach proekologicznych w Szczecinie, które są w trakcie realizacji. W Elektrociepłowni Pomorzany, która również należy do PGE GiEK, budujemy instalacje odsiarczania i odazotowania spalin. Wszystkie te prośrodowiskowe działania, włączając w to dzisiejszą umowę, świadczą o naszym poczuciu odpowiedzialności za bycie liderem wśród wytwórców energii elektrycznej i ciepła dla regionu, z poszanowaniem środowiska, w którym żyjemy i powietrza, którym oddychamy.

Autor: Polimex-Mostostal S.A.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI