REKLAMA
Energetyka Wiadomości
3 Minuty czytania

Politechnika Gdańska stawia na morską energetykę wiatrową

18 maja 2021 r. władze Politechniki Gdańskiej podpisały porozumienie o współpracy z Duńskim Uniwersytetem Technicznym, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN oraz PGE Polską Grupą Energetyczną.

 
Zdjęcie: Krzysztof Krzempek, Politechnika Gdańska, www.infowire.pl
Zdjęcie: Krzysztof Krzempek, Politechnika Gdańska, www.infowire.pl
Dzięki memorandum, studenci i naukowcy PG zyskają kolejną możliwość wymiany wiedzy, wspólnych badań i rozwoju zawodowego w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.

Politechnika Gdańska, jako czołowa instytucja naukowo-badawcza w obszarze oceanotechniki w Polsce, wychodzi naprzeciw rynkowym trendom i stawia na jeszcze lepsze oraz bardziej efektywne poszerzanie wiedzy i kompetencji swoich studentów i naukowców.

Oprócz umowy o współpracy z Duńskim Uniwersytetem Technicznym, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN oraz PGE Polską Grupą Energetyczną, Politechnika Gdańska w najbliższym czasie zamierza otworzyć międzyuczelniany kierunek studiów dot. morskiej energetyki wiatrowej wspólnie z partnerskim ośrodkiem naukowo-dydaktycznym w tym zakresie – Uniwersytetem Morskim w Gdyni.

Uczelnia z powodzeniem prowadzi też podyplomowe studia Morska Energetyka Wiatrowa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Obecnie trwa już trzecia edycja studiów, którego uczestnicy zasilają kadrowo dynamicznie rozwijający się obszar morskiej energetyki wiatrowej.

Ponadto, Politechnika Gdańska zainicjuje wkrótce utworzenie naukowo-badawczego Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej PG, które będzie blisko współpracować z branżą morską m.in. poprzez wykonywanie badań i zleceń dla podmiotów zewnętrznych.

Szerokie ramy współpracy dzięki porozumieniu


Podpisane 18 maja memorandum jest kolejnym krokiem rozwoju uczelni w obszarze offshore, która z racji bliskości morza i czołowych portów bałtyckich w Gdyni i Gdańsku ma ogromne tradycje zarówno w aspekcie kształcenia kolejnych pokoleń inżynierów i specjalistów, jak również w prowadzeniu badań naukowych i opracowywaniu nowatorskich technologii morskich. Udział strony duńskiej w porozumieniu wynika natomiast z faktu, że Dania jest krajem przodującym w Europie w aspekcie wykorzystania energetyki wiatrowej oraz w badaniach naukowych w tym zakresie.

Umowę o współpracy w Auli Politechniki Gdańskiej podpisali: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Peter Hauge Madsen, dyrektor wydziału Wind Energy Duńskiego Uniwersytetu Technicznego, prof. Jan Kiciński, dyrektor IMP PAN, a także Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Wagę porozumienia podkreśliła obecność na uroczystości ambasadora Królestwa Danii w Polsce Ole Tofta oraz Juliana Skelnika, konsula Królestwa Danii w Gdańsku. Inicjatorami porozumienia byli natomiast: prof. Wojciech Litwin, dyrektor Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa PG oraz prof. IMP PAN Paweł Flaszyński.

– Zawarcie tego porozumienia to dla wszystkich stron duży krok naprzód i możliwość nawiązania jeszcze bliższej i bardziej efektywnej współpracy –
podkreślał prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Stawiając ten kolejny krok „w stronę morza” wychodzimy naprzeciw rynkowym trendom i oczekiwaniom. Zamierzamy sprostać wyzwaniu i pracować z całych sił na rzecz dynamicznie rozwijającej się branży offshore – dodał rektor PG.

– Współpraca z czołowymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi to dla nas wszystkich szansa na dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce –
powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Wymiana wiedzy między nami i naszymi partnerami przyczyni się również do budowania kompetencji przyszłości wśród studentów, którzy w kolejnych latach będą mogli znaleźć zatrudnienie w przygotowywanych projektach offshore w polskiej części Morza Bałtyckiego.

W ramach porozumienia strony zobowiązały się do:
– regularnych, wzajemnych wizyt profesorów, badaczy i pracowników naukowych na obydwu uczelniach w celach naukowych i dydaktycznych,
– zwiększenia mobilności studentów i doktorantów obydwu uczelni, a także personelu technicznego i administracyjnego,
– transferu wiedzy poprzez programy szkoleniowe pomiędzy stronami,
– współpracy w działaniach o szczególnym znaczeniu badawczo-rozwojowym lub naukowym, także poprzez wymianę doświadczeń w zakresie użytkowania złożonej aparatury naukowo-technicznej,
– organizowania inicjatyw promocyjnych, takich jak: seminaria, konferencje, warsztaty, lekcje, praktyki i staże studenckie, szkolenia i spotkania studyjne,
– rozwoju inicjatyw mających na celu poprawę zarządzania,
– opracowania wspólnych projektów, które zostaną przedstawione do finansowania przez Komisję Europejską lub inne organizacje krajowe lub ponadnarodowe,
– działań ukierunkowanych na przekazywanie i rozpowszechnianie wiedzy zdobytej w ramach porozumienia.

Źródło: tekst Politechnika Gdańska, www.infowire.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA