REKLAMA
Kolej Wiadomości

Polsko-koreańskie rozmowy o kolei

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze zarządzania i rozwoju kolei były głównymi celami spotkania przedstawicieli PLK, południowokoreańskiego zarządcy infrastruktury kolejowej oraz Ambasady Republiki Korei w Polsce.

Zdjęcie: Martyn Janduła, www.plk-sa.pl

Spotkanie miało na celu zapoznanie się ze specyfiką i organizacją obydwu przedsiębiorstw kolejowych oraz pozwoliło na przeanalizowanie potencjalnych obszarów współpracy z uwzględnieniem planów inwestycyjnych w tym obszarze Europy przez stronę południowokoreańską.

Szczególną uwagę poświęcono tematyce kolei dużych prędkości i wymianie doświadczeń w zakresie ich utrzymania oraz kwestiom związanym z digitalizacją.

Spotkanie było szansą na wymianę dobrych praktyk w zakresie zarządzania koleją w Polsce oraz Korei Południowej, zmierzających nieustannie do podnoszenia jakości swojej oferty.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA