REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Polsko-niemieckie seminarium w Szczecinie

W dniach 5-7 grudnia br. w Szczecinie odbyło się seminarium polsko-niemieckie. Współpraca z sąsiadem bazuje na porozumieniu, które GDDKiA zawarła z Niemcami w 2012 r. w Zielonej Górze z BASt (Federalny Drogowy Instytut Badawczy).

Co ciekawe w Niemczech nie ma administracji drogowej, która jest odpowiednikiem GDDKiA dlatego w seminarium zaangażowani są eksperci z niemieckiego Ministerstwa Transportu, które określa strategię dla rozwoju sieci drogowej, BASt które odpowiedzialne jest za elementy technologiczne i badawcze, a także FSGV w zakresie opracowywania standardów i wytycznych.

W Niemczech wszystkie inwestycje realizowane są na poziomie landów, dlatego tez w seminariach udział biorą przedstawiciele regionów graniczących z Polską. W Szczecinie obecny był przedstawicieli Meklemburgii – Pomorza Przedniego, który zaprezentował rozwój sieci drogowej przy granicy z województwem zachodniopomorskim. Seminaria polsko-niemieckie są spotkaniem cyklicznym, organizowanym naprzemiennie w Polsce i Niemczech.

Tematyka jest wskazywana przez ekspertów z obu krajów i wynika z bieżących priorytetów. Podczas spotkania w Szczecinie eksperci podzielili się na 4 grupy robocze:
1. Regulacje kontraktowe/procedury przetargowe,
2. Roboty drogowe/nawierzchnie dróg/zarządzanie drogami,
3. Kwestie ochrony środowiska,
4. Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ITS.

Zadaniem każdej z grup była dyskusja w wyznaczonych zakresach oraz przedstawienie najważniejszych punktów, które będą wyznaczać kierunki współpracy w przyszłości.

Grupa 1 w swoim podsumowaniu podkreśliła jak istotne jest pozyskiwanie i wymiana danych o ruchu na sieci krajowej. Dane te pozwalają w najlepszy sposób zarządzać ruchem. Kolejnym elementem rozmów było partnerstwo pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. Jedynie pełna współpraca i wymiana informacji może przyczynić się do skutecznej i efektywnej realizacji kontraktów. Grupa omówiła także tematykę BIM – jest to wiodący temat międzynarodowy. Strona niemiecka prowadzi już kilka projektów bazując na tym modelu, strona polska ma na razie doświadczenie z jednym projektem pilotażowym. Strony ustaliły, że będą w tym zakresie pogłębiać współpracę.

Grupa 2 poświęciła swoją dyskusję na rozmowy o technologii budowy dróg. Omawiano kwestie budowy i utrzymania nawierzchni betonowych w których strona niemiecka jest wiodąca. Dyskutowano w jaki sposób wprowadzać innowacyjne rozwiązania tak, aby były efektywne, a także jak wykorzystywać materiały z recyklingu. Obie strony uznały za konieczną współpracę w przyszłości i w najbliższym czasie planowane jest spotkanie w zakresie pomiarów parametrów drogowych.

Grupa 3 omówiła kwestie związane z ochroną środowiska z uwzględnieniem dyrektywy wodnej oraz przejść dla zwierząt. Obie strony przedstawiły analizę skuteczności stosowania rozwiązań na swojej sieci drogowej. Co ciekawe strona polska jest wiodąca w zakresie przejść dla zwierząt – tematyka ta będzie omawiana w przyszłości gdyż strona niemiecka będzie czerpać przykład z rozwiązań stosowanych z dobrym skutkiem na naszej sieci drogowej.

Grupa 4 dyskutowała na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest to temat wiodący w obu krajach. Podkreślono, ze zarówno strona polska jak i niemiecka w swoich strategiach rozwoju zawierają konieczność zmniejszenia ofiar wypadków drogowych. Omówiono kwestię niechronionych uczestników ruchu drogowego, a także urządzeń ochrony BRD. Obie strony wyraziły chęć kontynuacji współpracy w zakresie audytu BRD i włączenia w te działania nie tylko administracji drogowych, ale także świata nauki.

Ostatni dzień seminarium przewidziany był na wizytę techniczną. Uczestnicy seminarium mieli okazję zwiedzić budowę drogi S6. Jest to kluczowa inwestycja nie tylko dla tego regionu, ale całej sieci komunikacyjnej w Polsce. Droga ta ułatwi tranzyt ze Szczecina do Gdańska w najlepszym standardzie drogi ekspresowej.

Autor: GDDKiA O/Szczecin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA