REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Polsko-ukraińskie rozmowy o kolei

Utrzymanie i usprawnienie połączenia kolejowego Lwów – Rawa Ruska – Warszawa, a także ograniczenia techniczne przy wykorzystaniu taboru przewoźnika ukraińskiego na polskiej sieci kolejowej były tematem rozmowy podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Malepszaka z wiceministrem do spraw rozwoju gmin, terytoriów i infrastruktury Ukrainy Yuriiem Vaskovem.

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Spotkanie w formie wideokonferencji odbyło się 17 stycznia 2024 r.

Było to pierwsze spotkanie ministrów, którzy w swoich resortach odpowiadają za nadzór nad zagadnieniami kolejowymi. Rozmowy pozwoliły na omówienie technicznych zagadnień wpływających na jakość świadczonych usług w przewozach pasażerskich oraz możliwości ich poprawy przy zapewnieniu wszelkich obowiązujących wymogów bezpieczeństwa.

W październiku 2023 r. Koleje Ukraińskie (UZ) uruchomiły połączenie Lwów – Warszawa. Połączenie to na terenie Polski ma charakter komercyjny, w celu jego uruchomienia Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) wydał decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na rzecz spółki SKPL Cargo. Z powodu awarii dotychczasowego składu, który obsługiwał połączenie Warszawa – Rawa Ruska, SKPL zwróciła się do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (zarządcy narodowej sieci kolejowej), z prośbą o wyrażenie zgody na tymczasową eksploatację pojazdów kolejowych typu DM90.

Wiceminister infrastruktury P. Malepszak poinformował swego rozmówcę, że każdy typ pojazdu kolejowego używanego w Polsce musi posiadać zezwolenie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA) lub Prezesa UTK. Wcześniej przewoźnik musi odbyć jazdy testowe z taborem bez pasażerów, w formie uzgodnionej z zarządcą infrastruktury i UTK. Ostateczna decyzja o dopuszczeniu pojazdów kolejowych do ruchu jest w gestii Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Reasumując stanowisko strony polskiej wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak wskazał:

– Najważniejsze jest bezpieczeństwo podróżnych. Ludzie, którzy decydując się na korzystanie z danego środka transportu wierzą, że jest on bezpieczny – powiedział Piotr Malepszak.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA