Drogi Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Polsko-ukraińskie rozmowy o transporcie

31 stycznia A. Adamczyk spotkał się w Kijowie z Volodymyrem Omelyanem – ministrem infrastruktury Ukrainy. W spotkaniu uczestniczyli również wiceministrowie Andrzej Bittel i Viktor Dovhan oraz Prezesi PKP SA, PKP LHS, PKP Cargo i UZ.

– Celem współpracy polsko – ukraińskiej w zakresie transportu jest tworzenie korzystnych warunków rozwoju gospodarczego i sprzyjanie wymianie handlowej, w tym przygotowanie konkurencyjnych ofert dla klientów spółek – wskazał minister A. Adamczyk.

Nie będzie zatrzymania towarowych przewozów kolejowych od lutego 2019 r. w relacjach PKP – UZ – zapewnili obaj ministrowie, dementując pojawiające się w przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje w tym zakresie.

– Polska wspiera proeuropejskie dążenia Ukrainy i cieszymy się, że infrastruktura transportowa może być jednym z wyznaczników tego zbliżenia. Wspieramy partnerów z ministerstwa infrastruktury i jako partnerzy nie wahamy się zwrócić uwagi na działania rodzące bardzo poważne ryzyka dla wzajemnych relacji – dodał minister A. Adamczyk.

Podczas spotkania ustalono, że w ciągu najbliższych czterech tygodni, tj. do 4 marca 2019 r. polskie i ukraińskie spółki kolejowe będą prowadziły negocjacje w zakresie stawek za pobyt wagonów i lokomotyw UZ na terytorium RP oraz warunków współpracy w tym zakresie. W czasie trwania negocjacji przewozy kolejowe odbywać się będą na takich samych zasadach jak w 2018 roku.

– Cieszymy się, że po kilku tygodniach milczenia Koleje Ukraińskie wyraziły gotowość do podjęcia rozmów, gdyż strona polska była i nadal jest gotowa do podjęcia partnerskich negocjacji – powiedział prezes PKP K. Mamiński.

Ministerstwo Infrastruktury monitoruje rozwój wydarzeń pod kątem tego, czy strona ukraińska wywiązuje się z wszystkich poczynionych na spotkaniu ustaleń. MI niezwłocznie podejmie niezbędne środki zaradcze w przypadku braku realizacji uzgodnionych postanowień.

Podczas spotkania ministrowie odnieśli się również do omawianego pod koniec 2018 r. tematu zezwoleń drogowych. Podkreślili potrzebę wymiany informacji na temat rzeczywistego wykorzystania w I i II kwartale 2019 r. zezwoleń drogowych przez przewoźników z obu państw. Ustalenia z ostatniego posiedzenia Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych nie zostały zmienione – wstępna wymiana zezwoleń na rok 2019 wynosi po 160 tys. zezwoleń, co pozwala na niezakłócony przewóz towarów, a jednocześnie daje możliwość rewizji ustalonej kwoty w połowie roku 2019 na podstawie rzeczywistego wykorzystania zezwoleń. Pozwali to na prawidłową ocenę realnego zapotrzebowania.

Działania ukierunkowane na rewizję obowiązujących w 2018 r. kontyngentów zezwoleń drogowych w corocznych ustaleniach na rok bieżący miały miejsce w relacji do wszystkich partnerów na wschodniej granicy Polski, w toku standardowych procesów negocjacyjnych.

– Nie jest prawdą informacja, jakoby liczba zezwoleń drogowych wydawanych dla Ukrainy spadła kosztem wzrostu zezwoleń drogowych dla Rosji – jednoznacznie stwierdził minister Andrzej Adamczyk, dementując doniesienia pojawiające się w ukraińskiej przestrzeni medialnej.

Autor: Ministerstwo Infrastruktury

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI