Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Polsko-węgierska współpraca w zakresie KDP

Wczoraj minister Andrzej Adamczyk spotkał się z ministrem spraw zagranicznych i handlu Węgier Peterem Szijjarto. W trakcie spotkania rozmawiano o realizacji połączenie KDP na linii Budapeszt-Warszawa.

– Zacieśnienie współpracy między naszymi krajami w zakresie połączenia Warszawy i Budapesztu koleją dużych prędkości to z całą pewnością przedsięwzięcie o charakterze cywilizacyjnym w pełni wpisujące się w obecnie realizowaną przez Rząd RP politykę wspierania innowacji wzmacniających system transportowy RP. Może się ono stać kołem zamachowym naszej gospodarki, dzięki któremu będziemy mogli w pełni wykorzystać nasze przewagi konkurencyjne – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Jestem przekonany, że koncepcja połączenia naszych państw siecią kolei dużych prędkości to niewątpliwie projekt, które może zmienić mapę transportową Unii Europejskiej z korzyścią dla naszego regionu –
podkreślił minister Adamczyk.

– Ministerstwo Infrastruktury obecnie finalizuje prace nad nową Strategią Rozwoju Transportu, która będzie odpowiedzią na wyzwania stojące przed naszych sektorem zdiagnozowane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju –
dodał minister.

Inne kwestie omawiane podczas spotkania obejmowały dalszą współpracę w zakresie wspólnego stanowiska Polski i Węgier do Pakietu Mobilności, rozwój szlaku Via Carpatia oraz Bursztynowego Kolejowego Korytarza Transportowego.

– Kierowany przeze mnie resort nadał priorytet zaniedbywanym dotychczas połączeniom, których głównym celem jest poprawa dostępności i spójności transportowej nie tylko Polski, ale również Grupy Wyszehradzkiej. Jestem przekonany, że projekty takie jak nasze flagowe przedsięwzięcie, jakim jest korytarz Via Carpatia, który w dalszym ciągu pozostaje brakującym ogniwem na mapie korytarzy sieci bazowej TEN-T w Unii Europejskiej, czy Bursztynowy Kolejowy Korytarz Transportowy, który będziemy realizować wspólnie z naszymi węgierskimi partnerami, zostaną wkrótce urzeczywistnione –
powiedział minister Adamczyk.

Podczas spotkania ministrowie uzgodnili także dalszą strategię działań w zakresie negocjowanego obecnie w Brukseli Pakietu Mobilności.

– Cieszę się, że na forum unijnym konsekwentnie prezentujemy jednolite stanowisko w tej sprawie –
mówił minister Adamczyk.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy ministra spraw zagranicznych i handlu Węgier Petera Szijjarto.

Autor: Ministerstwo Infrastruktury

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI