REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
4 Minuty czytania

Ponad 9 mld zł z nowej perspektywy UE dla Mazowsza

Zielona transformacja, OZE i transport niskoemisyjny, innowacje, cyfryzacja, rozwój przedsiębiorczości i niwelowanie nierówności społecznych – to główne obszary, które będą finansowane z nowego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 
Zdjęcie: Newseria.pl
Zdjęcie: Newseria.pl
Komisja Europejska zatwierdziła program regionalny 2 grudnia br. To długo wyczekiwana decyzja – zarówno przez  samorządy, jak i  przedsiębiorców – która kończy proces negocjacyjny i  otwiera drogę do ogłaszania naborów. Pierwsze z  nich mają ruszyć już w  I kwartale 2023 roku.

Nowy program regionalny, czyli Fundusze Europejskie dla  Mazowsza 2021-2027, będzie realizowany w  ramach tzw. polityki spójności i  finansowany z  dwóch funduszy – Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) oraz  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Całkowita alokacja dla  Mazowsza to blisko 2,1 mld euro, czyli ponad 9 mld zł.

– Z tych pieniędzy będą finansowane projekty i  przedsięwzięcia, zarówno na terenie obszaru warszawskiego, stołecznego, na który przeznaczymy ok. 500 mln euro, jak i  na obszarze mazowieckim, regionalnym, gdzie finansowanie wyniesie blisko  1,6  mld euro – 
mówi agencji Newseria Biznes Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

– Mamy świeżo rozpisaną mapę drogową konkursów w  zasadzie na cały 2023 rok. Myślę, że w  ciągu najbliższych dni te informacje będą przekazane do wszystkich potencjalnych aplikujących, żeby mogli się przygotować – 
zapowiada Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. – Zamierzamy ogłosić pierwsze konkursy jeszcze w  I kwartale 2023 roku. W kolejnych miesiącach będziemy uruchamiać następne – zarówno te infrastrukturalne, na inwestycje twarde, jak i  na inwestycje miękkie, które obejmą rynek pracy, edukację czy włączenie społeczne.

Szczegóły dotyczące nowego programu regionalnego i  wydatkowania przewidzianych w  nim środków zostały przedstawione podczas 12. Forum Rozwoju Mazowsza, które 6-7 grudnia br. odbywało się w  Warszawie. Jak wskazuje Adam Struzik, priorytety inwestycyjne będą zgodne z  głównymi celami polityki UE, a to oznacza, że duża część funduszy zostanie przeznaczona na zieloną transformację, odnawialne źródła energii czy  transport niskoemisyjny.

– Mówimy tu m.in. o  czystym powietrzu, czystej wodzie, gospodarce odpadami i  gospodarce w  obiegu zamkniętym –
podkreśla marszałek Mazowsza. – Podtrzymany i  realizowany będzie też program dotyczący transportu publicznego w  miastach oraz  dalszej budowy dróg wojewódzkich i  połączeń do ważnych centrów logistycznych czy portów lotniczych. Te działania na rzecz rozwoju systemu transportowego mają umożliwić, po pierwsze, funkcjonowanie transportu publicznego w  jak największym wymiarze, a po drugie, stymulować rozwój gospodarczy naszego województwa.

Jednym z  celów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla  Mazowsza 2021-2027 jest wyrównanie dużych dysproporcji pomiędzy Warszawą i  resztą województwa. Duża część środków z  nowego programu trafi też na innowacje, rozwój przedsiębiorczości i  cyfryzację – również w  kontekście dostępu do usług publicznych i  rozwijania umiejętności cyfrowych.

– I wreszcie obszar społeczny, bardzo istotny, dotyczący eliminowania wykluczenia społecznego i  nierówności w  dostępie do edukacji i  rynku pracy. Mam tutaj na myśli zarówno osoby z  niepełnosprawnościami  czy seniorów, ale też uchodźców z  Ukrainy czy wspólnotę romską  –
mówi Adam Struzik.

O wsparcie z  programu regionalnego Fundusze Europejskie dla  Mazowsza 2021-2027 będą mogli się  ubiegać m.in. przedsiębiorcy, samorządy, szpitale, szkoły czy instytucje naukowo-badawcze, organizacje pozarządowe czy powiatowe urzędy pracy.

– Mamy do dyspozycji ponad 2  mld euro, a spektrum możliwości finansowania projektów jest gigantyczne – 
mówi Mariusz Frankowski.

Poza tymi środkami Mazowsze Regionalne, wyodrębnione w  efekcie wprowadzonego w  2018 roku podziału statystycznego, może liczyć na kolejne 400 mln euro w  ramach programu Fundusze Europejskie dla  Polski Wschodniej.

– Mazowsze w  ciągu ostatnich 20 lat przeobraziło się w  sposób znakomity. Zarówno członkostwo w  Unii Europejskiej, jak i  środki własne z  podatku dochodowego i  od osób prawnych spowodowały, że dziś Mazowsze jest liderem rozwoju w  skali Polski i  Europy. Jesteśmy w  czołówce. I to będzie dalsze unowocześnianie regionu, poprawa warunków życia ludzi i  środowiska naturalnego, dzięki czemu w  efekcie będziemy mieć dobre życie w  rozwijającym się regionie – 
mówi marszałek Adam Struzik.

Źródło: tekst Newseria.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA