REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Ponowny przetarg na dokumentację Trasy Pychowickiej i Zwierzynieckiej w Krakowie

Spółka Trasa Łagiewnicka ogłosiła ponownie przetarg na na opracowanie koncepcji oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dla Tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej w Krakowie.

Oferty uzyskane w pierwszym postępowaniu przekraczały środki jakie miasto chciało przeznaczyć na realizacją tego zadania.

– Kontynuujemy prace związane z największym – realizowanym obecnie – projektem inwestycyjnym w Krakowie, którego celem jest odciążenie komunikacyjne centrum miasta –
mówi prezydent Jacek Majchrowski.

– Pierwszy przetarg ogłaszany był u progu pandemii, co mogło wpłynąć na wyższe wyceny. Liczymy, że stopniowe uwalnianie gospodarki oraz zmiany jakie wprowadziliśmy w przetargu pozwolą uzyskać niższe oferty – i
nformuje Mariusz Piątkowski, Prezes Spółki Trasa Łagiewnickiej SA.

Przedmiotem zamówienia, jest opracowanie w skład którego wchodzi wykonanie wielowariantowej koncepcji, przeprowadzenie konsultacji społecznych, przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji dotyczących środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia (z podziałem na dwa zadania dla Tras). Opracowanie obejmuje również uzyskanie w/w zgody oraz innych stosownych zgód, pozwoleń, warunków, decyzji i dokumentów dla zadań: budowa Trasy Zwierzynieckiej oraz budowa Trasy Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” – węzeł „Ruczaj”).

- Wykonawca zobowiązany będzie wykonać wariantową koncepcję podzieloną na dwa niezależne zadania wraz z wykonaniem badań geologicznych. Zadanie I obejmuje odcinek Trasy Pychowickiej od końca zakresu Budowy Trasy Łagiewnickiej przy ul. Grota Roweckiego do ul. Księcia Józefa. Zadanie II obejmuje odcinek Trasy Zwierzynieckiej od ul. Księcia Józefa do Ronda Ofiar Katynia. – mówi Krzysztof Migdał, Członek Zarządu Spółki Trasa Łagiewnicka SA

Wykonawca zobowiązany będzie również do:
– przeprowadzenia konsultacji społecznych;
– uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
– opracowania części kosztowych przedsięwzięcia.

Wykonawca opracuje warianty przebiegu Trasy Zwierzynieckiej i Trasy Pychowickiej z uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców oraz możliwości technicznych i finansowych ich realizacji. W oparciu o te opracowania, wybrany zostanie wariant wynikowy, czyli wariant najbardziej optymalnego przebiegu obu Tras.

– Wykonawca będzie miał obowiązek szczegółowego przeanalizowania przekroczenia Wisły w wariancie tunelowym oraz mostem –
podkreśla Krzysztof Migdał.

Zarówno Trasa Zwierzyniecka jak i Trasa Pychowicka przygotowane do realizacji będą w formie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu. W rejonie skrzyżowania Trasy Pychowickiej z ulicą Księcia Józefa planowane jest zlokalizowanie nowej pętli tramwajowo-autobusowej oraz parkingu Park and Ride i wykonanie odcinka pętli tramwajowej do pętli Salwator. W rozwiązaniach wariantowych analizowane będzie zarówno przekroczenie rzeki Wisły tunelem jak i obiektem mostowym, a także poprowadzenie linii tramwajowej wzdłuż poszczególnych fragmentów obu zadań. Trasa Zwierzyniecka i Trasa Pychowicka będą kontynuacją Trasy Łagiewnickiej. Ich zadaniem będzie zachęcenie kierujących do rezygnacji z przejazdu przez centrum miasta Krakowa i skorzystanie z szybkiego i bezkolizyjnego połączenia międzydzielnicowego. Zwiększenie płynności ruchu na III Obwodnicy, przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy.

Źródło: Trasa Łagiewnicka SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA