REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

Ponowny przetarg na likwidację wysp na PPO Pruszków

18 stycznia warszawski Oddział GDDKiA unieważnił przetarg na projekt i wykonanie robót związanych z likwidacją wysp na PPO Pruszków a tym samym na dostosowanie tego miejsca do pełnego przekroju autostradowego, czyli 2 jezdnie po 2 pasy ruchu (docelowo po 3 pasy ruchu).

Powodem takiej decyzji było to, iż oferta z najniższą ceną (4,8 mln zł) przewyższa kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego (1,6 mln zł).

Ponowne wszczęcie postępowania odbyło się 28.01.2019 r. Wykonawca do 30.06.2019 r. zaprojektuje oraz wykona roboty polegające na demontażu wysp (i innych urządzeń), które znajdują się w przygotowanych miejscach poboru opłat, odtworzy nawierzchnię i wykona oznakowanie poziome.

Otwarcie ofert przewidziane jest na 14.02.2019 r.

Autor: GDDKiA O/Warszawa

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA