REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Ponowny wybór oferty na realizację S19 Kock – Lubartów

Oferta konsorcjum firm Rubau Polska i Poltores została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę ok. 16-kilometrowego odcinka drogi S19 między Kockiem a Lubartowem.

 
Grafika: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
Grafika: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
18 lutego br. GDDKiA dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na wyłonienie wykonawcy tego odcinka (wówczas wybrana została oferta firmy Strabag). Od wyboru odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) inny oferent – konsorcjum firm Rubau Polska i Poltores, którego oferta została odrzucona. KIO uwzględniła odwołanie.

W związku z wyrokiem, 19 kwietnia br. unieważniono wybór oferty najkorzystniejszej (Strabag) oraz odrzucenie oferty konsorcjum Rubau i Poltores. 21 kwietnia GDDKiA wezwała firmę Rubau do dalszych wyjaśnień treści oferty. 29 kwietnia firma złożyła wyjaśnienia, a 28 czerwca dokonano ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty, wskazując na konsorcjum Rubau i Poltores. Oferta, na kwotę 389 997 651,99 zł uzyskała najwyższą ocenę w postępowaniu przetargowym.

Co dalej?


Pozostali oferenci, dokładnie tak jak po pierwszym wyborze, mają 10 dni na złożenie odwołań. Jeśli ich nie będzie, dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i przedstawieniu gwarancji należytego wykonania umowy GDDKiA będzie mogła podpisać kontrakt z wykonawcą, co planowane jest w tym roku.

Co w ramach inwestycji?


Odcinek o długości ok. 15,8 km, między końcem obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej a węzłem Lubartów Północ, przebiegać będzie w ok. 70 proc. nowym śladem, głównie terenami rolnymi. Na początkowym fragmencie (ok. 3 km) pobiegnie istniejącym korytarzem drogi krajowej nr 19.

Na wysokości jeziora Kunów powstanie węzeł Firlej. Następnie trasa od wschodniej strony ominie miasto i jezioro Firlej, a także okoliczne lasy. Na pozostałym obszarze droga pobiegnie równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 19.  Przed Lubartowem zaplanowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych – MOP Mieczysławka oraz MOP Wola Lisowska.

W ramach zadania powstaną także m.in. drogi obsługujące przyległe tereny, wiadukty, kładki, przejścia dla małych, średnich oraz dużych zwierząt, ekrany akustyczne oraz ogrodzenie drogi.

Źródło: tekst GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA