Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Popisano umowy na projekt gazociągów w ramach Baltic Pipe

29 grudnia 2017 r. spółka GAZ-SYSTEM podpisała dwie umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla gazociągów, które powstaną w Polsce w ramach projektu Baltic Pipe.

Konsorcjum PGNiG GAZOPROJEKT S.A. oraz ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. zaprojektuje gazociąg łączący miejsce lądowania gazociągu podmorskiego z krajowym systemem przesyłowym wraz z terminalem odbiorczym, natomiast gazociąg relacji Goleniów-Lwówek zaprojektuje firma MGGP S.A.
 


Firmy wyłonione w ramach postępowania przetargowego są zobowiązane do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód, opinii, pozwoleń i decyzji i przekazania kompletnych dokumentacji projektowych inwestorowi najpóźniej w I kwartale 2020 r. Obie spółki będą sprawować nadzór autorski przy realizacji procesu budowlanego.


 
Gazociąg podmorski będzie wychodzić na brzegu Morza Bałtyckiego w województwie zachodniopomorskim. W zależności od wybranej trasy gazociągu podmorskiego, wybudowana zostanie infrastruktura przesyłowa o długości od 230 km do ok. 300 km. Ponadto powstanie nowa tłocznia gazu w Gustorzynie oraz rozbudowane zostaną tłocznie w Odolanowie i Goleniowie.
 


Powyższe inwestycje są niezbędne dla funkcjonowania polskiego systemu przesyłowego w zakresie przesyłania zwiększonych strumieni gazu ziemnego związanych z dywersyfikacją źródeł gazu, rozbudową Terminalu LNG w Świnoujściu oraz powstaniem gazociągu podmorskiego, łączącego Danię z Polską.

Autor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI