Drogi Wiadomości

Poprawa bezpieczeństwa na DK25

Gdański Oddział GDDKiA podpisał umowę z firmą Transpol Lider, która poprawi bezpieczeństwo na drodze krajowej nr 25 z Człuchowa do granicy województwa. W ramach inwestycji nawierzchnia zostanie wzmocniona i dostosowana do ruchu pojazdów o nacisku 11,5 t/oś, a dodatkowo zostaną zainstalowane elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Zdjęcie: GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/

Zakres zadania

W ramach inwestycji przewidziana jest również przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego przez czynną jednotorową linię kolejową nr 203 Tczew – Kostrzyn w Wierzchowie Dworcu. Na wysokości Ględowa droga zostanie poprowadzona nowym śladem, omijając od południa zabudowania, a Jęczniki Wielkie ominie po stronie wschodniej.

Ponadto wybudowane zostaną ścieżki pieszo-rowerowe, azyle i przejścia dla pieszych czy nowe zatoki autobusowe, a istniejące zostaną przebudowane. Powstaną również ekrany akustyczne, urządzenia bezpieczeństwa oraz nowe oznakowanie drogi. Trasa zostanie także wyposażona w elementy uspokojenia ruchu drogowego, kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe.

Czas realizacji zadania to 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od 16 grudnia do 15 marca).

Cel inwestycji

Poprawienie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi. Rozbudowa drogi krajowej nr 25 wpłynie pozytywnie na rozwój regionu oraz ułatwi podróżowanie do granicy województwa.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI