REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Poprawa bezpieczeństwa na drogach Podkarpacia

W województwie podkarpackim trwa dynamiczny rozwój sieci nowych dróg. Poprawa bezpieczeństwa na drogach i komfortu podróży to jednak także działania na istniejącej sieci drogowej i mostowej.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
29 lipca 2021 r. mówił o tym minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Dla poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach ważna jest nie tylko realizacja dużych zadań infrastrukturalnych, ale także tych mniejszych, takich jak budowa chodników, przebudowa skrzyżowań, remonty mostów czy istniejących odcinków dróg. Zdecydowanie poprawiają one komfort jazdy, warunki życia mieszkańców oraz pełnią ważne funkcje zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego. Wpływają też znacząco na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, w tym także tych najmniej chronionych, czyli pieszych i rowerzystów –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Przebudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Siepietnica – Trzcinica


Przykładem takiego zadania jest zrealizowana w powiecie jasielskim przebudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Siepietnica – Trzcinica. Wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja o wartości 35 mln zł zrealizowana została przez konsorcjum firm, których liderem było jasielskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, a partnerem Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie.

Zakres wykonanych prac na tym trzynastokilometrowym odcinku drogi krajowej przebiegającym przez Siepietnicę, Skołyszyn, Sławęcin, Siedliska Sławęcińskie, Przysieki i Trzcinicę obejmował w szczególności przebudowę drogi wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni do 115 kN/oś. Ważnym elementem zrealizowanych robót była budowa nowych chodników, w tym chodnika przy DK28 w Bieczu, a także przebudowa i remont już istniejących chodników i zatok autobusowych. Przebudowane zostały również skrzyżowania z drogami podporządkowanymi, przebudowano i wykonano odwodnienie drogi, a także zrealizowano elementy oznakowania (pionowego, poziomego, bariery energochłonne i inne urządzenia brd).

Droga krajowa nr 28 na tym odcinku jest bardzo obciążona ruchem lokalnym i tranzytowym. Zrealizowana przebudowa służy poprawie bezpieczeństwa pieszych, a poprzez modernizację i przebudowę drogi również kierowcom.

Przygotowania do realizacji kolejnych zadań na drogach krajowych w powiecie jasielskim


Przez teren powiatu jasielskiego przebiegają dwie drogi krajowe: DK28 i DK73, na których Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi swoje bieżące działania, a także prace przygotowawcze do realizacji kolejnych zadań. Na etapie opracowania dokumentacji jest rozbudowa DK73 na odcinku Pilzno – Jasło wraz z budową obwodnic Pilzna oraz Brzostku, Kołaczyc i Jasła. Dla tych zadań wykonane i zatwierdzone zostało Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ). Obecnie trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwodnice Jasła, Pilzna, Brzostku i Kołaczyc, o łącznej długości ponad 25 km, powstaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. 19 lipca 2021 r. zostały otworzone oferty w przetargu na wykonanie Koncepcji programowych dla tych zadań. Podstawowym celem tych inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości. Inwestycje poprawią również warunki i bezpieczeństwo jazdy dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. DK73 prowadzi bowiem ruch pojazdów zarówno z kierunku autostrady A4 i drogi krajowej nr 94, ale także tych włączających się do drogi krajowej nr 73, która przejmuje ruch z południowej części regionu.
Przebieg DK73 łączy korytarz transportowy DK94/A4 z drogą krajową nr 28, stanowiącą główny kręgosłup komunikacyjny południowej części województwa podkarpackiego i małopolskiego. Dzięki realizacji obwodnic oraz rozbudowie DK73 nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, ograniczona zostanie emisja spalin i hałas. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Planowana do realizacji jest także rozbudowa odcinka DK28 między Trzcinicą a Jasłem. Głównym celem tej inwestycji będzie zwiększenie nośności nawierzchni do 115 kN/oś, co jest istotne, ponieważ DK28 stanowi jeden z głównych szlaków komunikacyjnych z zachodu do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Duży udział w ruchu pojazdów ciężkich oraz znaczne skoleinowanie eksploatowanej drogi powodują konieczność wzmocnienia tego odcinka. Inwestycja w znacznym stopniu poprawi też bezpieczeństwo poprzez m.in. przebudowę chodników i doświetlenie istniejących przejść dla pieszych, a także poprawi stan urządzeń ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie odwodnienia drogi.

Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA