REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Poprawa bezpieczeństwa w woj. kujawsko-pomorskim

Bydgoski Oddział GDDKiA oprócz budowy nowych dróg krajowych, prowadzi też intensywne prace mające na celu poprawę jakości istniejących tras województwa kujawsko-pomorskiego.

Zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz
Zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz
Naprawa nawierzchni oraz budowa chodników i zatok autobusowych mają zapewnić przede wszystkim płynność ruchu oraz bezpieczeństwo kierowców i pieszych na drodze.

Inwestycje realizowane:
– Budowa ronda na obecnym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 91 z drogami wojewódzkimi nr 214 i 217 w miejscowości Warlubie – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – prace zakończą się w lipcu 2019 roku.
– Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 62 na odcinku Brześć Kujawski – Falborek – zadanie realizowane w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – zakończenie robót w czerwcu 2019 roku.
– Budowa nowej poszerzonej 270 metrowej estakady wraz z modernizacją całego układu dojazdowego na drodze krajowej nr 91 w Przechowie.

Zakres inwestycji:
– rozbiórka estakady drogowej i wybudowanie nowego obiektu oraz rozbudowa układu drogowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania drogi,
– rozbudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku ok. 2 km,
– likwidacja ruchu lokalnego z drogi krajowej poprzez budowę dodatkowych dróg dojazdowych,
– budowa skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu łącznicy i ul. Bydgoskiej,
– budowa ekranów akustycznych,
– uporządkowanie odwodnienia drogi,
– budowa podziemnego przejścia dla pieszych.

Wykonawca zaplanował w ramach tymczasowej organizacji ruchu przełożenie ruchu z drogi krajowej nr 91 na ul. Chełmińską z początkiem kwietnia 2019 r. Po zorganizowaniu objazdu Wykonawca przystąpi do rozbiórki estakady. Obecnie trwa wycinka, prace przy budowie zbiornika rozsączającego w pobliżu estakady oraz prace związane z wprowadzaniem oznakowania tymczasowego. Prace zakończą się w połowie 2020 roku.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA