REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Poprawa brd w Kłodzku

W maju zakończyła się budowa Obwodnicy Kłodzka, której celem było przede wszystkim wyeliminowanie ruchu tranzytowego z miasta Kłodzko, zmniejszenie ryzyka wypadków i tym samym poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Dopełnieniem celowości tej inwestycji jest zakończone zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu DK8 z ul. Zajęczą w m. Kłodzko”. Wykonawca wyprzedził harmonogram i już od 27 lipca 2018 r. przebudowane skrzyżowanie służy mieszkańcom i kierowcom.

Obwodnica Kłodzka

Obwodnica Kłodzka to inwestycja, która przebiega po zachodniej stronie Kłodzka, natomiast łącznik DK46 po wschodniej stronie miasta. W ramach inwestycji powstał węzeł drogowy z dziewięcioma łącznicami na skrzyżowaniu z DK8, rozwiązania komunikacyjne w postaci rond średnich oraz ronda turbinowego. Zrealizowano dwie estakady: pierwsza o długości ok. 500 m nad rzeką Bystrzycą Dusznicką i linią kolejową oraz druga o długości ok. 1 000 m nad rzeką Nysa Kłodzka. Wykonano również: ekrany akustyczne, wygrodzenia przed zwierzyną leśną, a także przejście dla zwierząt. Całkowita wartość projektu to prawie 250 milionów złotych brutto. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w wysokości 186,5 mln zł. (85% kosztów kwalifikowanych).

Dodatkowe zadanie dla poprawy bezpieczeństwa

W grudniu 2017 roku, w ramach trwającej inwestycji, podpisano aneks z wykonawcą Obwodnicy Kłodzka, który dotyczył przebudowy skrzyżowania, z terminem oddania do ruchu 1.08.2018 r. Głównym priorytetem umowy uzupełniającej była poprawa bezpieczeństwa ruchu mieszkańców ul. Zajęczej w Kłodzku. Modernizacja skrzyżowania umożliwia pieszym bezproblemowe przejście przez drogę krajową nr 8, a kierowcom ułatwia włączenia się do ruchu.

Zakres prac dodatkowych objął:
– przebudowę istniejącej konstrukcji jezdni DK8 oraz wlotów ul. Zajęczej z dostosowaniem do obciążenia 115 kN/oś;
– budowa przejścia dla pieszych z azylem;
– budowa chodników wzdłuż ul. Zajęczej do przejścia dla pieszych;
– budowa dodatkowego pasa w ciągu DK8 dla pojazdów skręcających w lewo w ul. Zajęczą w kierunku miasta;
– wyposażenie skrzyżowania w elementy BRD – bariery energochłonne, balustrady;
– budowa oświetlenia skrzyżowania oraz budowa kanału technologicznego.

Wartość podpisanego aneksu z Wykonawcą oszacowano na kwotę: ok. 5,2 mln brutto.

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm: PUT Intercor (Lider) oraz TRAKT S.A. (Partner).

Nadzór Inwestorski pełniło konsorcjum firm:  Lafrentz Polska sp. z o. o. (Lider) oraz Inwest-Complex (Partner).

Autor: GDDKiA O/Wrocław

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA