Drogi Wiadomości

Poprawi się bezpieczeństwo na DK22

Zielonogórski Oddział GDDKiA podpisał umowę na wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji rozbudowy drogi krajowej nr 22 na odc, Kostrzyn nad Odrą – Słońsk (km od 11,2 do 11,9), w ramach PBDK – PLMN.

Celem przedmiotu zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych pozwalających na zrealizowanie robót budowlanych oraz sporządzenie dokumentacji przetargowej umożliwiającej przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia publicznego, pozwalającego na wyłonienie wykonawcy robót.

Zakres prac projektowych obejmuje zmianę parametru łuku w planie, co spowoduje zmianę przebiegu drogi. Konstrukcja nowego odcinka drogi ma zostać dostosowana do obciążenia 11,5 t/oś. Projekt ma uwzględnić również:
– budowę kanału technologicznego,
– zmianę oznakowania pionowego i poziomego,
– inwentaryzację i wycinkę drzew stanowiących zagrożenie dla użytkowników drogi,
– regulację pasa drogowego w celu zachowania normatywnej szerokości.

Droga przebiega na granicy Parku Narodowego „Ujście Warty” oraz na terenie Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”. Obecnie miejscami szerokość pasa drogowego jest nienormatywna. W poboczu drogi rosną drzewa. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Autor: GDDKiA O/Zielona Góra

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI