REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Porozumienie gwarantujące równe szanse kobiet na kolei

Przyciągnięcie większej liczby kobiet do pracy w sektorze kolejowym, zapewnienie kobietom większej ochrony oraz zagwarantowanie równego traktowania w miejscu pracy – to główne cele porozumienia wypracowanego przez Wspólnotę Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) i Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF).

 

Zdjęcie: PKP S.A., www.pkp.pl
Zdjęcie: PKP S.A., www.pkp.pl

5 listopada br. w Brukseli odbyło się spotkanie Komitetu Sektorowego Dialogu Społecznego dla Kolei. Posiedzenia te organizowane są przez Komisję Europejską i zrzeszają reprezentantów pracodawców oraz związków zawodowych przedsiębiorstw sektora kolejowego. W trakcie spotkania, w obecności wysokiej rangi przedstawicieli Komisji Europejskiej i europejskiego sektora kolejowego, odbyła się oficjalna ceremonia podpisania porozumienia autonomicznego „Kobiety na kolei” przez partnerów społecznych CER (reprezentujących pracodawców) i ETF (przedstawicieli związków zawodowych).

Podpisane porozumienie ma na celu przyciągnięcie większej liczby kobiet do pracy w sektorze kolejowym, zapewnienie kobietom większej ochrony w miejscu pracy, zapobieganie molestowaniu seksualnemu i seksizmowi oraz zagwarantowanie równego traktowania, zarówno w kwestii wynagrodzenia, jak i możliwości awansu i rozwoju kariery. To niezwykle istotny kierunek działań, szczególnie z uwagi na to, że aktywność zawodowa kobiet na rynku pracy w Europie to około 46 proc., podczas gdy w sektorze kolejowym to zaledwie 20 proc. Wskaźnik zatrudnienia kobiet w Grupie PKP przewyższa średni poziom europejski w sektorze kolejowym.

– Zawarcie porozumienia w trakcie Europejskiego Roku Kolei dowodzi, że umiejętność ograniczania oczekiwań negocjujących stron – tak partnerów społecznych, jak i pracodawców – stanowi warunek osiągnięcia sukcesu. Warto podkreślić, że porozumienie autonomiczne nakłada zobowiązania na obie strony i prawdziwym sukcesem będzie wdrożenie porozumienia w życie –
powiedział Władysław Szczepkowski, który reprezentował Grupę PKP w zespole negocjacyjnym po stronie CER.

Umowa weszła w życie z chwilą podpisania i strony mają teraz 12 miesięcy na opracowanie polityki w zakresie płci i różnorodności oraz 24 miesiące na jej wdrożenie. Realizacja porozumienia zostanie następnie ponownie oceniona przez obie strony.

Źródło: tekst PKP S.A., www.pkp.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA