REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Porozumienie PKP Intercity z Politechniką Poznańską

23 stycznia 2024 roku w trakcie konferencji „PKP Intercity – kurs na edukację przyszłości” spółka PKP Intercity podpisała porozumienie o współpracy z Politechniką Poznańską.

Zdjęcie: PKP Intercity SA, www.intercity.pl

Podczas organizowanej konferencji dla uczelni wyższych pn. „PKP Intercity – kurs na edukację przyszłości” Pan Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity, Pan dr inż. Artur Resmer, członek zarządy PKP Intercity podpisali porozumienie o współpracy z Politechniką Poznańską, reprezentowaną przez Pana prof. dr. hab. inż. Teofila Jesionowskiego. W wyniku porozumienia strony zadeklarowały się do bieżącej wymiany informacji dotyczących możliwych obszarów współpracy w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych (B+R) oraz możliwości wdrożenia wyników tych prac w praktyce gospodarczej. Współpraca partnerów stworzy dla studentów nowe możliwości rozwoju kompetencji zawodowych. Dzięki niej będą oni mogli skorzystać z bogatej oferty m.in. staży, praktyk, zajęć praktycznych oraz wizyt studyjnych.

– Bardzo się cieszę na kolejne porozumienie o współpracy z tak ważnym partnerem jakim jest Politechnika Poznańska. Inwestujemy w tabor, w zaplecza techniczne, rozwijamy się cyfrowo, mamy ambitne plany i cele, które będziemy w stanie zrealizować posiadając największą wartość w organizacji, czyli wysokiej klasy specjalistów. Wierzę, że współpraca z uczelniami wyższymi przyniesie korzyści dla obu stron – powiedział Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity.

Przedmiotem umowy z Politechniką Poznańską jest również wspólne organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i sympozjów z udziałem studentów i kadry naukowej, a także promocja branży kolejowej i jej rozwoju wśród społeczeństwa. Ponadto pracownicy uczelni będą świadczyli usługi badawcze, eksperckie i konsultingowe dla spółki.

Politechnika Poznańska to szesnasta uczelnia wyższa, która nawiązała współpracę z PKP Intercity. Wcześniej PKP Intercity podpisało umowy z Politechnikami m.in. z Gdańska, Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Opola, a także z Politechniką Śląską, Akademią Leona Koźmińskiego i Wojskową Akademią Techniczną.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA