Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Porozumienie PLK i ZWRP ws. ścieżek rowerowych przy liniach kolejowych

PLK podpisały porozumienie ramowe o współpracy ze Związkiem Województw Rzeczpospolitej Polskiej. Uzgodnienie dotyczy budowy nowych ścieżek rowerowych wzdłuż linii kolejowych i tworzy podstawę do dalszej współpracy.

Zdjęcie: Zbigniew Wolny, www.plk-sa.pl

Współpraca pomiędzy PLK, a ZWRP ma usprawnić budowanie przez samorządy tras rowerowych na obszarach kolejowych, a tym samym promowanie ekologii i zdrowego stylu życia. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej określiły ramy wzajemnej współpracy do wypracowania rozwiązań dotyczących warunków technicznych skrzyżowań linii kolejowych z drogami rowerowymi, a także dróg dojścia dla rowerzystów i osób o ograniczonej możliwości poruszania się do peronów stacji i przystanków kolejowych.

Podstawowe warunki do realizacji inwestycji

Budowa tras rowerowych na obszarach kolejowych musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami. Na obszarach obecnie nieczynnych linii kolejowych inwestorzy – samorządy muszą uwzględnić zapewnienie zagospodarowania terenu w sposób pozwalający na zachowanie ciągłości korytarza transportowego, w tym na potrzeby ewentualnych przyszłych inwestycji związanych z rozbudową sieci kolejowej. W każdym z przypadków inwestor, który chce budować ścieżkę musi przedstawić PLK plany jej przebiegu. Po akceptacji planów zawierana będzie indywidualna umowa określająca prawa i obowiązki przy planowaniu, realizacji oraz późniejszym utrzymaniu trasy rowerowej. Warunkiem koniecznym realizacji inwestycji jest uzyskanie przez samorząd odpowiednich zgód zarządcy terenów kolejowych.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI