REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Porozumienie ws. Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej

W zeszłym tygodniu PKP Polskie Linie Kolejowe i Samorząd Województwa Lubelskiego podpisali porozumienie ws. Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej, czyli rozwoju transportu kolejowego na terenie Lubelszczyzny.

 
Podpisanie porozumienia ws. Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej, fot. PKP PLK
Podpisanie porozumienia ws. Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej, fot. PKP PLK
Polskie Linie Kolejowe S.A podpisały z Zarządem Województwa Lubelskiego porozumienie dotyczące współpracy w zakresie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej na potrzeby powstania Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej. Dokument pozwoli opracować kierunki rozbudowy sieci linii kolejowych na terenie aglomeracji lubelskiej.

W ramach koncepcji opracowany zostanie obszar jaki obejmować będzie Lubelska Kolej Aglomeracyjna. LKA ma umożliwiać szybki i sprawny dojazd do stolicy województwa m.in. z Puław, Parczewa, Chełma i Kraśnika. Przeanalizowana zostanie możliwość budowy nowych linii kolejowych z Szastarki przez Janów Lubelski do Biłgoraju oraz z Lublina do Łęcznej. Rozważona zostanie też elektryfikacja odcinka Lublin – Łuków, a także budowa nowej łącznicy do Lotniska Lublin od Chełma, co zagwarantuje lepszą integrację transportu kolejowego i lotniczego.

– Województwo lubelskie dysponuje jedną z najrzadszych sieci kolejowych w kraju. Dlatego wierzę, że Lubelska Kolej Aglomeracyjna poprawi dostępność transportową, tak aby mieszkańcy mogli szybko i swobodnie przemieszczać się korzystając ze modernizowanych linii kolejowych –
wyjaśnia Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W celu sprawnej i komfortowej obsługi podróżnych zakładana jest modernizacja istniejących i budowa nowych przystanków kolejowych. Perony będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania. Obok przystanków możliwe będzie tworzenie węzłów przesiadkowych – integracja kolei z innymi z innymi środkami transportu publicznego.

Opracowanie koncepcji planowane jest w latach 2020-2021. Jej koszt szacowany jest na ok. 400 tys. zł. Województwo lubelskie zobowiązało się pokryć połowę kosztów opracowania, a pozostałą część sfinansują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które zajmą się też m.in. przeprowadzeniem przetargu na wybór wykonawcy koncepcji oraz będą sprawowały nadzór nad jej przygotowaniem. Powstanie koncepcji umożliwi opracowanie studium wykonalności, które określi szczegółowy zakres prac.

Realizację robót budowlanych w ramach Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej zaplanowano w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA