REKLAMA
Hydrotechnika Wod-Kan Wiadomości

Porozumienie ws. wydawania dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi

Wody Polskie oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zawarły porozumienie w sprawie wydawania dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, przy projektach realizowanych w ramach polityki spójności. Na podstawie porozumienia możliwe jest również uzyskanie informacji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną.

Grafika: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.gov.pl/web/wody-polskie/

Efektem podpisanego porozumienia jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających uzyskiwanie dokumentu właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającego, że projekt nie pogarsza stanu jednolitych części wód, ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód lub ich dobrego potencjału.

Wnioski o wydanie dokumentu właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającego, że projekt nie pogarsza stanu jednolitych części wód, ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód lub ich dobrego potencjału złożone przed dniem zawarcia porozumienia z dnia 20 maja 2024 r. i będące w trakcie procedowania, uznaje się za wnioski złożone prawidłowo.

Informację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną wydaje właściwy miejscowo dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA