REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

PORR bliski dokończenia robót na jezdniach głównych obwodnicy Wałcza

21 lutego szczeciński Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na dokończenie robót drogowych na obwodnicy Wałcza w ciągu drogi S10. Są to roboty, których nie zrealizował Energopol Szczecin.

Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA
Łącznie w postępowaniu wypłynęły 4 oferty, najniższą cenę zaoferowała firma PORR – 87,3 mln złotych. Wszyscy wykonawcy poza jednym zaoferowali skrócenie czasu realizacji zamówienia do 5 miesięcy. Obecnie rozpoczynamy sprawdzanie ofert, w celu wybrania oferty najkorzystniejszej.

Zakończyć roboty bitumiczne


Na większości przebiegu drogi pozostała do wykonania sama warstwa ścieralna nawierzchni, natomiast na fragmencie pomiędzy węzłami Wałcz Zachód i Wałcz Północ są to również niższe warstwy bitumiczne. Na początkowym odcinku obwodnicy zostaną również wykonane brakujące elementy odwodnienia. W ramach zamówienia zostanie również wykonanych część brakujących robót przy obiektach mostowych w ciągu obwodnicy.

6 przetargów na dokończenie robót


Dokończenie robót na obwodnicy zostało podzielone na mniejsze przetargi według asortymentów pozostałych do wykonania prac. Obecnie wszystkie 6 przetargów na dokończenie robót na obwodnicy jest już ogłoszonych. W kolejnych tygodniach będą otwierane oferty w przetargach na dokończenie obiektów mostowych w poprzek trasy oraz robót drogowych na węzłach drogowych. Następnie będą finalizowane ogłoszone w lutym tego roku przetargi na elementy BRD, wykonanie kanału technologicznego i zagospodarowanie terenów przyległych do drogi. Udostępnienie drogi do ruchu planowane jest do końca 2020 r.

Tekst i grafika: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA