Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

PORR bliski rozbudowy DK22 Knybawa – Gnojewo

Gdański Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 22 na odcinku Knybawa – Gnojewo. Najniższą ofertę złożyła spółka PORR o wartości ponad 115 mln zł.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/
Zdjęcie: GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/
Otwarto oferty w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót przy rozbudowie drogi krajowej nr 22 między Knybawą a Gnojewem (rz. Wisła – Malbork). Na odcinek o długości blisko 6 km GDDKiA zamierza przeznaczyć ok. 110,6 mln  zł.

Oferty


W postępowaniu wpłynęło sześć ofert od firm i konsorcjów, a jedynym kryterium (za przeprowadzenie prac zgodnych z założoną specyfikacją i wymaganiami jakościowymi) była cena.

Złożone oferty w przetargu:
1. PORR – 115  465  806,82 zł
2. konsorcjum firm Polimex Infrastruktura (lider), Polimex Mostostal i Polbud Pomorze (partnerzy) – 120  838  860,63 zł
3. Budimex – 122  024  819,35 zł
4. konsorcjum firm NDI (lider) i NDI Sopot (partner) – 126  441  029,55 zł
5. Konsorcjum firm Rubau Polska (lider) i Poltores (partner) – 142  361  374,65 zł
6. Strabag – 157  710  114,08 zł
Zakres inwestycji

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 między Knybawą (mostem wiślanym) a Gnojewem obejmuje blisko 6 km trasy. W ramach prac zostaną rozebrane dotychczasowe płyty betonowe i w to miejsce wybudowana nowa konstrukcja drogi. Na jej dwóch odcinkach przekrój trasy będzie miał układ 2+1, tj. po dwa pasy w jednym kierunku i jeden pas w przeciwnym, by umożliwić bezpieczne wyprzedzanie innych pojazdów. Zostaną również przebudowane skrzyżowania. W Kończewicach na skrzyżowaniu z drogami do Mątowów i Lisewa będzie zainstalowana sygnalizacja świetlna. Dla zapewnienia skomunikowania przyległych terenów powstaną drogi serwisowe. W projekcie nie zapomniano również o pieszych i rowerzystach – wzdłuż całego odcinka zostanie zbudowana ścieżka pieszo-rowerowa.

Ponadto przy drodze zostanie przebudowany układ odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz zbudowany kanał technologiczny. Przebudowie ulegną także przepusty pod drogą krajową.

Źródło: tekst GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI