REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

PORR emituje nowe obligacje hybrydowe

PORR rozpoczyna 2024 r. udaną emisją nowych obligacji hybrydowych. Spółka z powodzeniem wyemitowała całkowicie podporządkowane obligacje w celu refinansowania obligacji hybrydowych wydanych w latach 2020 i 2021, które po raz pierwszy podlegają spłacie odpowiednio w lutym 2025 r. i listopadzie 2026 r.

Zdjęcie: PORR, www.porr.pl

W ramach proaktywnej strategii finansowej, PORR podejmuje dalekowzrocznie działania i już z rocznym wyprzedzeniem rozpoczyna refinansowanie obligacji hybrydowych wyemitowanych w latach 2020 i 2021. – Dzięki pozytywnemu rozwojowi naszej firmy i spodziewanemu dobremu wynikowi za rok 2023, możemy obecnie podjąć ten ważny krok w kierunku zabezpieczenia naszej struktury kapitałowej w perspektywie długoterminowej. Udało nam się z łatwością osiągnąć nasz docelowy wolumen, zapewniając tym samym bezpieczeństwo planowania na kolejne pięć lat – mówi Prezes Zarządu Grupy PORR Karl-Heinz Strauss.

Dzięki tak wczesnemu zaplanowaniu refinansowania w wysokości 135 mln EUR, PORR tworzy podstawę ku trwałemu osiągnięciu wskaźnika kapitału własnego na poziomie ponad 20%. Ze względu na mniejszy wolumen w porównaniu z poprzednimi emisjami obligacji hybrydowych, nowa emisja wywrze jedynie nieznaczny wpływ na poziom zysku na akcję, pomimo wyższego kuponu. W zależności od stopy odkupu obligacji hybrydowych wyemitowanych w 2020 i 2021 r., krótkoterminowy wpływ na zysk na akcję również pozostanie bardzo ograniczony.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA