REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
5 Minut czytania

PORR największy portfel zamówień w historii

Drugi największy koncern budowlany Austrii, PORR, zatrudniający ok. 20.000 pracowników, osiągnął w 2020 r. na terenie 9 krajów, w których prowadzi działalność, przerób w wys. 5,2 mld euro.

 
Zdjęcie: Tomas Maly
Zdjęcie: Tomas Maly
Ostre ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 oraz poddanie projektów ponownej wycenie zaowocowały negatywnym wynikiem przed opodatkowaniem w wysokości 51 mln euro. Skorygowany stan zamówień wynosi 7,1 mld euro, co stanowi rekordową wartość wykazującą 12,2%-ową nadwyżkę.

– Dla wszystkich ubiegły rok obrotowy był pod każdym względem wyzwaniem. PORR zareagował szybko i zdecydowanie –
mówi Karl-Heinz Strauss, CEO PORR. – Stworzyliśmy nienaganną infrastrukturę higieny i bezpieczeństwa dla utrzymania działalności budowlanej. W ramach programu przyszłościowego PORR 2025 daje się już zauważyć konkretne postępy w zakresie spraw organizacyjnych, kosztów i wydajności. W ten sposób wchodzimy w pozytywny rok 2021.

Wynik zgodny z oczekiwaniami, stabilny portfel zamówień


W ubiegłym roku gospodarczym PORR osiągnął przerób w wysokości  5,2  mld euro. Spadek o 6,9  % należy uzasadnić w szczególności tymczasowymi zamknięciami budów w Austrii uwarunkowanymi pandemią oraz licznymi innymi restrykcjami związanymi z COVID-19. Oprócz zakłóceń w realizacji świadczeń oraz przerw w prowadzeniu działalności, które miały miejsce na wszystkich rynkach, dochodziło również do opóźnień projektowych spowodowanych   ograniczeniami w podróżowaniu, lokalnych lockdownów oraz przestojów w pracy podwykonawców. Z łącznym udziałem [w przerobie] liczącym 71%, Austria i Niemcy pozostały najważniejszymi rynkami PORR. PORR zamknął rok negatywnym wynikiem przed opodatkowaniem (EBT) w wys.  51,0  mln euro, który, oprócz kosztów narosłych z powodu COVID-19, odzwierciedla również nowe wyceny projektów.

Szczególnie cieszy wysoki stan zamówień, którego wartość, mimo kryzysu, wzrosła po 12,2%-owej korekcie do rekordowej wysokości 7,1 mld euro. Kierując się konsekwentnie strategią inteligentnego wzrostu, uzupełniono listę projektów przeznaczonych do realizacji wartościowymi kontraktami z zakresu kubatury, budownictwa podziemnego i infrastruktury. W ramach specjalistycznej działalności, którą jest Slab Track Austria, PORR wyposaża austriacki tunel Koralm oraz niemiecki tunel Filder, który stanowi część projektu kolejowego Stuttgart 21. W Polsce PORR realizuje Terminal LNG imienia Lecha Kaczyńskiego, jeden z największych projektów energetycznych kraju.

W Niemczech, Austrii i Szwajcarii budownictwo mieszkaniowe jest wciąż w fazie dynamicznego rozwoju. PORR zdobył imponujące i duże projekty w postaci bloku wieżowego Q-Tower, który powstanie w ramach projektu THE MARKS w Wiedniu, oraz projektu Parkstadt Karlshorst w Berlinie. Dzięki kontraktom na budowę nowych centrów technologicznych Grupy BMW Group, Siemens Healthineers oraz Heraeus, PORR trwale ugruntował swoją silną pozycję w niemieckiej branży budownictwa przemysłowego.

Ulepszona struktura kapitałowa


Do 31 grudnia 2020 r. PORR wyraźnie polepszył strukturę swojego bilansu. Suma bilansowa wynosiła 3,5 mld euro. Wierzytelności z tytułu dostaw i usług udało się zredukować o 10,0%. Obniżyła się również wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług – o 14,6%. Konsekwentne zarządzanie płynnością finansową pozwoliło utrzymać wysoki poziom środków pieniężnych z ubiegłego roku, który wynosił 583 mln euro.

Zarządzając kapitałem roboczym oraz wprowadzając zmiany w strukturze bilansu, znacząco zmniejszono zadłużenie netto do dnia sporządzenia bilansu – o 60,5%, do poziomu 137 mln euro. Wskaźnik kapitału własnego się poprawił – pomimo ujemnego wyniku – [wzrósł] o 2,1 punktów procentowych do wysokości 18,5%.

Z końcem roku obrotowego 2020 PORR AG nie wykazuje zysku bilansowego, w związku z czym Zarząd i Rada Nadzorcza nie przedstawią na Walnym Zgromadzeniu do uchwalenia propozycji podziału dywidendy. Nie zmieni to jednak polityki dywidendowej PORR, zgodnie z którą, w przypadku pozytywnego wyniku, wskaźnik wypłaty dywideny wynosi od 30% do 50%.

Znakomici ze zrównoważonego rozwoju


Zrównoważony rozwój oraz zrównoważone budownictwo zajmują centralne miejsce w strategii PORR. W roku obrotowym 2020, PORR rozszerzył zakres swojego i tak już wysokiego zaangażowania w zrównoważony rozwój. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w licznych czołowych ratingach ESG oraz wyróżnieniach. PORR otrzymał nagrodę Energy Globe Austria Award oraz ponowne wyróżnienie jako Diversity Leader przyznawane przez Financial Times, a ponadto potwierdził zasadność przyznania mu po raz kolejny przez EcoVadis Złotego Statusu oraz uzyskania ponadprzeciętnie wysokiego ratingu MSCI ESG na poziomie AA.

Gotowi do szczepień


Stosując szeroko zakrojoną strategię testowania oraz zapewniania środków higieny, PORR niemalże wykluczył możliwość wystąpienia zakażeń w firmie. Dzięki wewnątrzfirmowej infolinii dedykowanej COVIDowi oraz powołaniu całodobowo działającego zespołu kryzysowego, zagwarantowano również możliwość ustalenia kontaktów zakaźnych, doradztwo kryzysowe, deeskalację i zorganizowanie wewnątrzfirmowych placówek do wykonywania testów. Jednocześnie są zachowywane jak najwyższe standardy bezpieczeństwa. W chwili udostępnienia przez rząd szczepionki, PORR w sposób płynny rozbuduje swoją strategię testowania o szczepienia. Korzystając z istniejącej już infrastruktury, w PORR będzie można niezwłocznie przejść do szczepień we wszystkich oddziałach.

Program przyszłościowy „PORR 2025”


W programie przyszłościowym „PORR 2025“ PORR wyznaczył sobie jasne i osiągalne cele. Przyspieszenie transformacji uwidoczniło już pierwsze sukcesy w zakresie organizacji, zaoszczędzonych kosztów oraz wydajności. Począwszy od roku 2022 spodziewane są w PORR trwałe i skuteczne oszczędności w poniesionych kosztach liczące od  40  mln do 50  mln euro. Niezmiennie forsowane są zagadnienia dotyczące wzrostu i technologie cyfrowe, aby przygotować PORR na przyszłe wyzwania. W dalszym ciągu dążymy do trwałego potęgowania rentowności oraz umacniania pozycji PORR na rynkach macierzystych.

Prognoza 2021


Czynniki wzrostu w gospodarce budowlanej pozostały nietknięte i umocniły się jeszcze w kryzysie. W 2021 roku Zarząd przewiduje przerób w wysokości od 5,3  mld do  5,5  mld euro oraz dodatnią marżę EBT liczącą od +1,3% do +1,5%. Zarząd jest pełen optymizmu, że zastosowane środki pozwolą zwiększyć rentowność i powrócić na stałe do poziomu wyników z okresu przed wybuchem pandemii koronawirusa. Powyższa prognoza opiera się na założeniu przezwyciężenia większości negatywnych konsekwencji pandemii w pierwszej połowie 2021 roku.

Tekst: PORR SA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA