REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

PORR rozbuduje DK65 Olecko – Gąski

Olsztyński Oddział GDDKiA podpisał umowę ze spółką PORR na rozbudowę drogi krajowej nr 65 od Olecka do Gąsek. Inwestycja o wartości 70,6 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 16 miesięcy.

Zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn, www.gov.pl/web/gddkia-olsztyn/

Co zostanie wykonane?

Zakres zadania obejmie wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni o dopuszczalnym nacisku 11,5 t/oś i szerokości 8 m. W ramach inwestycji zostaną zlikwidowane nienormatywne łuki pionowe i poziome, rozbudowane będą trzy skrzyżowania. Powstanie chodnik o długości ponad 700 m, trzy przejścia dla pieszych oraz sześć zatok autobusowych. Przebudowane zostaną przepusty oraz obiekt mostowy.

Cel inwestycji

Głównym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunków komunikacyjnych oraz dostosowanie parametrów drogi do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś. Poprawa geometrii drogi i jej równości przyczyni się do zwiększenia komfortu jazdy podróżujących. Na poprawę bezpieczeństwa wpłynie rozbudowa skrzyżowań zwykłych do skrzyżowań skanalizowanych wraz z budową oświetlenia oraz budową dodatkowych pasów ruchu do skrętu w lewo na wlotach drogi krajowej. Przejścia dla pieszych wraz z budowanymi chodnikami przy skrzyżowaniach umożliwią bezpieczne korzystanie przez pieszych z zatok autobusowych i komunikacji publicznej.

Rozbudowa DK65

Rozbudowa odcinka Olecko – Gąski, to część działań na DK65 w województwie warmińsko-mazurskim, jakie GDDKiA prowadzi w celu poprawy warunków jazdy i bezpieczeństwa na tej drodze.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA